Foto's Clusterproject vismigratie


Traploze nevengeul Goorloop

Een traploze nevengeul in de beek de Goorloop

Bekkens in hoofdloop Wambergse beek

Bekkens in de beek de Wambergse beek

De Wit Vispassage Goorloop

Een de Wit Vispassage in de beek de Goorloop

De Wit Vispassage Goorloop Luisbroekse Wetering

Een de Wit Vispassage in de beek de Goorloop

Hellingvispassage Goorloop

Een hellende vispassage in de beek de Goorloop

Overzichtskaartje. Groen: gerealiseerd, Rood: gepland. (stand van zaken maart 2019)

Een overzichtskaartje van de vispasages in het werkgebied van waterschap Aa en Maas

De Wit Vispassage

Een schets van de werking van een de Wit vispassage van binnen