Ontwerp-projectplan voor restopgave aan Peelseloop ter inzage


Ten noorden van Gemert stroomt in het buitengebied de Peelseloop. Aan het deel tussen de Boekelseweg en de Handelsesteeg willen we werkzaamheden uitvoeren. Hiervoor ligt het ontwerp-projectplan Waterwet tot en met 11 januari 2024 ter inzage. Voor belangstellenden met vragen over het plan organiseren we op woensdag 13 december een inloopbijeenkomst.

Het ontwerp-projectplan Waterwet beschrijft hoe we een aantal vismigratieknelpunten willen oplossen. Dit gaat nog om een restopgave van de herinrichting van de Peelseloop uit 2017. Ook komt terug in het plan hoe we een aantal stuwen willen aanpakken. Dat is nodig om water in droge periodes beter te kunnen vasthouden; belangrijk voor de landbouw en de natuur.

Voorgenomen maatregelen

Zo willen we bij drie stuwen een vispassage aanleggen waarmee vissen deze obstakels kunnen omzeilen. Twee van die drie stuwen vervangen we ook door geautomatiseerde klepstuwen. Daarnaast verplaatsen we nog een stuw en verwijderen er nog één. Ook brengen we zeventien cascades - trapsgewijze kleine watervallen- en houtpakketten aan in de Peelseloop. Deze maatregelen dragen bij aan het verbeteren van de biodiversiteit en zorgen ervoor dat we sneller kunnen reageren op een dalend of stijgend waterpeil.

20230906_165227
Stuw 251D wordt vervangen door cascades
voorbeeld van cascades 1
Voorbeeld van cascades in een watergang

Ter inzage

Het ontwerp-projectplan Waterwet ‘Restopgave Peelseloop Benedenloop’ ligt tot en met 11 januari 2024 ter inzage. De stukken zijn gepubliceerd op www.aaenmaas.nl/peelseloop of www.officielebekendmakingen.nl. Binnen de inzagetermijn is het mogelijk mondeling of schriftelijk een zienswijze in te dienen als er bezwaren zijn op het plan. Meer informatie hierover is te vinden bij de stukken.

Inloopbijeenkomst op 13 december

Heb je vragen over het ontwerp-projectplan Waterwet? Kom naar de inloopbijeenkomst op woensdag 13 december 2023 van 16.00 uur tot 18.00 uur. Deze is bij restaurant Koks in Gemert (Koksdijk 25, 5421 ZB). Binnenlopen kan zonder afspraak. Met de gebiedskaarten op tafel beantwoorden onze medewerkers graag alle vragen.

Meer informatie

Bekijk de informatie op www.aaenmaas.nl/peelseloop of neem gerust contact op met de projectleider Leon van Rijthoven tel: 06-10 94 55 10, lvanrijthoven@aaenmaas.nl.