Uitvoerder Hein Termeer geniet van het maken van nieuwe natuur


“Machtig mooi werk,” laat Hein Termeer zich tijdens het interview ontvallen. Hij verhaalt dan enthousiast over zeven kisten zoetwatermosselen die hij in de week daarvoor van een stukje Aa-bodem heeft geschraapt. De mosselen, tot wel 10 centimeter groot, verhuisden naar een deel van de Aa dat bij de Beekdalontwikkeling Aa-Zuid met rust wordt gelaten. “Die zijn van levensbelang voor de bittervoorn”, weet Termeer. “Die gebruikt mosselschelpen voor zijn voortplanting.”

Hein Termeer (37) uit Erp is geen ecoloog. Hij is uitvoerder bij Van den Biggelaar Grond en Waterbouw in Velddriel. Na zijn MBO+-opleiding Uitvoerder in Harderwijk deed Hein eerst ruime ervaring op als machinist bij Frank Liebregts BV in Middelbeers, ook actief in grond- en waterbouw. “De laatste vijf jaar heb ik bij Liebregts ook als uitvoerder gewerkt. Ik kijk er met plezier op terug.“

Mooi bedrijf

Hein Termeer dichtbij2
Hein Termeer, uitvoerder bij Van den Biggelaar

Hein Termeer zit nu sinds november 2021 bij Van den Biggelaar en vindt het een mooi bedrijf. In de werkmaatschappij Grond-  en Waterbouw werken zeker 65 mensen. Maar via andere werkmaatschappijen zit de Biggelaar Groep ook in wegenbouw, baggerwerk, milieutechniek en beton- en industriebouw. Het bedrijf telt in totaal meer dan 300 werknemers.

Hein vindt vooralsnog genoeg uitdaging in grond- en waterbouw. Zijn werkmaatschappij doet voornamelijk in kadeconstructies, dijkaanleg, natuurbouw, havens en oeverwerkzaamheden. Opdrachtgevers zijn meestal (semi)overheden. Voor Waterschap Aa en Maas werkte Van den Biggelaar eerder bij Landgoed Heeswijk. Dat gebied in de benedenloop van de Aa moest een hoogwaardige ‘natte natuurparel’ worden door het regenwater langer vast te houden.

Uitvoerder

Precies datzelfde speelt bij de Beekdalontwikkeling Aa-Zuid en de werkzaamheden aan Beekerloop in Asten en Kleine Aa in Someren, het eerste project dat Hein Termeer bij zijn nieuwe werkgever als uitvoerder onder zijn hoede heeft.

Wat doet een uitvoerder zoal de hele dag?

Hein: “Op basis van het door het waterschap aangeleverde bestek organiseer ik het werk. Dat betekent: planning maken, uren boeken en verantwoorden, zorgen dat de benodigde machines en materialen er zijn en mensen aansturen. En steeds maar schakelen, schakelen, schakelen. Van den Biggelaar heeft vijftien tot twintig mensen in Asten/Someren aan het werk, maar als uitvoerder heb ik met veel meer partijen te maken: leveranciers, overheden, nutsbedrijven, grondeigenaren, ik noem maar wat. Maar ook ecologen, archeologen, explosievenexperts en natuurlijk: het publiek.”

Werkgebied

Het klinkt alsof je in zo’n communicatieve functie niet alleen je eigen vak moet beheersen, maar ook goed thuis moet zijn in je werkgebied.

Hein: “Dat was ik in het begin natuurlijk niet. Dit project begon met de Beekerloop. Die mag meer meanderen en moet meer water kunnen bergen. Toen ik de loop voor het eerst zag dacht ik: wat maakt men zich druk om dat slootje? Maar als je hoort dat in 2016 juist die sloot hevig tekort schoot en half Asten daardoor met wateroverlast kampte, ga je je verdiepen in de omgeving. En als je weet dat Asten de komende jaren haar nieuwbouw concentreert in het stroomgebied van de Beekerloop, zie je geen onbetekenend slootje meer voor je, maar een belangrijke waterloop.”

En de Aa, kende je die?

Hein: “Ik kom uit Erp en daar stroomt ie ook. Maar daar is de Aa tientallen meters breed. Hier aan de bovenloop is het maar een stroompje. Logisch natuurlijk, want de Aa ontspringt in de Peel. Toch was ik erdoor verrast. Overigens zal de Aa hier een deel van het jaar ook breder worden, want het is de bedoeling dat ie straks in het stroombed het regenwater langer vasthoudt.”

Meanderen

Vroeger werd de Aa gekanaliseerd om regenwater snel af te voeren, nu moet ie weer meanderen en het water langer vasthouden. Hoe kijk je daar als uitvoerder tegenaan?

Hein: “Ik hoor daar boeren ook wel eens over morren. Dan lach ik er een beetje overheen en zeg ik dat wij ook werk moeten houden. Praktisch gezien ga ik er niet over. Dat de Aa klimaatbestendig moet worden is een bestuurlijke beslissing van het waterschap en dat besluit hoef ik niet te verdedigen. Ik werk voor een aannemer die een klus te klaren heeft. Als ik dat zeg, hebben de boeren daar ook wel begrip voor.”

Dat meanderen, hoe pakt de aannemer dat precies aan?

Hein: “Het waterschap heeft daarvoor stukjes grond aangekocht, waar nodig aan beide zijden van de Aa. Daardoor hebben we een brede strook grond tot onze beschikking. Vanaf het Starkriet ter hoogte van de Kalkweg dempen wij de bestaande Aa in noordelijke richting over een lengte van bijna negen kilometer. Tegelijk graven wij daarnaast de nieuwe bochtige bedding. Waar we de ruimte hebben krijgt de Aa extra waterberging door afgevlakte oevers en richten we deze natuurvriendelijker in met bijvoorbeeld poelen.”

Natuur

En dan ontstaat er vanzelf nieuwe natuur?

Hein: “Die moet een handje geholpen worden met stuwen en vispassages. In de Beekerloop hebben we behalve nieuwe duikers zes nieuwe stuwen gebouwd en vijf vispassages aangelegd. In de Aa komen twee nieuwe stuwen en drie vispassages, waarvan één vislift. Verder leggen we bij de instroom van de Eeuwselse Loop een bosbeek aan met een vistrap van tweeëntwintig kamers. Al dat werk om de natuur een boost te geven typeert dit project. Ik vind dat machtig mooi.”

Wanneer moet het project klaar zijn?

Hein: “Vijftien december. Met het ingrijpende grondwerk hopen we eind oktober klaar te zijn. Daarna wordt het bij de Aa te nat om met groot materieel te werken.”

En dan op naar het volgende karwei voor het waterschap?

Hein lacht: “Dat weet je nooit. Je kunt wel hopen dat het klimaatbestendig maken van waterwegen de komende jaren vanzelf werk oplevert, maar er zijn altijd kapers op de kust. Scherp inschrijven met kwalitatief goede plannen blijft het parool.”

Al dat werk om de natuur een boost te geven typeert dit project. Ik vind dat machtig mooi
'Al dat werk om de natuur een boost te geven typeert dit project. Ik vind dat machtig mooi.'

Meer weten over het project Beekdalontwikkeling Aa en Kleine Aa? Bekijk de info op www.aaenmaas.nl/beekdalzuid. Fotografie: Frans van den Boomen.