Fase 2 in 't Aa-dal Zuid van start


De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer bijna op. In 2023 rondden we een aantal projecten in ’t Aa-dal Zuid af. Daarmee zijn we nog niet klaar in de omgeving van Asten en Someren. We staan als waterschap voor meerdere opgaven aan de lat. Wat staat er de komende jaren nog op de planning? Projectmanager Leon van Hoften geeft uitleg.

“Fase 1 ging onder meer over de herinrichting van 9 km beekdal van de Aa, een ecologische verbindingszone over een lengte van 3 km langs de Kleine Aa en de herinrichting van de Beekerloop, inclusief de aanleg van 5 vispassages. Met deze projecten hebben we samen met gemeenten Asten en Someren en andere samenwerkingspartners flinke stappen gezet naar een klimaatbestendig en natuurvriendelijk beekdal.”

Brede plaatje

“Voor een goed werkend watersysteem kijken we naar een breed plaatje en de hele omgeving. Alle beken en sloten wateren af op de Aa. Die moeten goed bestand zijn tegen weersextremen. We starten nu fase 2 van het programma ’t Aa-dal Zuid. In deze fase maken we met de samenwerkingspartners nieuwe plannen voor de herinrichting van een aantal andere deelgebieden. En als waterschap hebben we ook enkele meer concrete projecten op de planning.”

Programma 't Aa-dal Zuid (bijgewerkt op 8 mei 2024)

Planvorming voor de Aa en Kleine Aa

“Dit houdt onder meer in dat we verdergaan met grondverwerving in de beekdalen. Er is ruimte nodig om het watersysteem en de natuurgebieden in ’t Aa-dal Zuid klimaatrobuust in te richten. Daarnaast gaan we aan een inrichtingsplan werken voor het resterende deel van de Kleine Aa, tussen de Provincialeweg en de Zuid-Willemsvaart.

Ook gaan we aan de slag met het meest bovenstroomse deel van de Aa tussen Starkriet en de omgeving Ospel, zogenaamde Dal van de Aa. Dat doen we samen met Waterschap Limburg en de ondernemers in dit gebied. Hiervoor is onlangs een verkenning opgestart met grondgebruikers langs de Aa. Het eerste doel is een Gebiedsvisie vanuit de streek voor de toekomst van dit gebied, zowel voor het Limburgse als het Brabantse deel van het stroomgebied van de Aa.”

Diverse concrete projecten

“De meer concrete projecten die we in fase 2 oppakken zijn de herinrichting van de Slievense Loop in het buitengebied van Someren-Noord. Afgelopen jaar lag het ontwerp-projectplan hiervoor ter inzage. Bij de Parallelloop aan de oostkant van Someren willen we maatregelen uitvoeren tegen wateroverlast. Langs de Diepenhoekseloop, ten zuiden van Someren-Eind, is het voornemen een natuurvriendelijke oever aan te leggen om de biodiversiteit en waterkwaliteit te verbeteren. En de stuw in de Voordeldonksebroekloop bij Kasteel Asten is toe aan renovatie.”

“Dit zijn allemaal ontwikkelingen waar we mee bezig zijn en die in de voorbereiding veel afstemming vragen. Kortom, de komende jaren zijn we nog druk bezig in ‘t Aa-dal Zuid.”

Meer informatie over 't Aa-dal Zuid


Vragen over dit bericht? Neem contact op met:

Leon van Hoften

Leon van Hoften 2 Aa en Maas
Functie
Projectmanager
Telefoon
06-43 98 25 07
E-mail
lvanhoften@aaenmaas.nl