Ernest de Groot


Contact

De heer E.H.J.M.(Ernest) de Groot

Functie
Lid dagelijks bestuur
E-mail
edegroot@aaenmaas.nl

Volg mij

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Brabants Landschap, Haaren (Onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies IVN Consulentschap Noord-Brabant, Tilburg (Onbezoldigd)
 • Secretaris Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, Uden (Onbezoldigd)
 • Voorzitter Fiets-Forum Uden, Uden (Onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Ravon kennisorganisatie voor reptielen amfibieën en vissen, Nijmegen (Onbezoldigd)
 • Voorzitter Community of Practice Beken en Rivieren, Amersfoort (i.s.m. STOWA) (Onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Nationaal Park Groote Peel, Asten-Nederweert (Onbezoldigd)

Portefeuille

 • Eerste Loco dijkgraaf
 • Waterschapsprojecten/projectbesluiten Raam en Hertogswetering
 • Uitwerking beleid provinciaal-regionaal (NOVEX), RNOB, ZOB
 • Beekherstel beleid, EVZ beleid, natuurvriendelijke oevers, vismigratie
 • Peelvenen projecten, GGA Vlijmens Ven/Moerputten, GGA Strabrecht
 • Afstemming water-RO, bodem water sturend, weging van het waterbelang RO plannen/visies
 • Verdrogingsbestrijding. natte natuurparels, S+G Hoge Raam, Wijbosch, Peelvenen
 • Duurzaam bodembeheer, BodemUp, vitale bodem
 • Biodiversiteit, akkerrandenbeheer, blauwe diensten
 • Recreatie en recreatief medegebruik, watereducatie

Externe vertegenwoordiging

 • Stuurgroep GOL
 • Uniecommissie Watersystemen (CWS)
 • Regio Noord Oost / RRO Noord Oost
 • Lid bestuurscommissie Peelvenen (IGC)
 • Lid NBWB Brabant Water + ZLTO
 • Plv Uniecommissie Waterkeringen
 • Lid stuurgroep Howabo
 • Lid stuurgroep Maashorst
 • Lid stuurgroep Strabrechtse Heide
 • Lid stuurgroep IGP Maasheggen
 • Lid bestuurlijke adviesgroep Vlijmens Ven/Moerputten
 • Voorzitter a.i. overlegorgaan Groote Peel
 • Lid stichting overlegorganen nationale parken (SONP) Limburg
 • Gemandateerd bestuurslid NBWB
 • Voorzitter Community of Practice Beken en Rivieren Stowa
 • Lid adviescommissie Sang en Goorkens
 • Voorzitter stuurgroep Wijboschbroek
 • Lid stuurgroep Smakterbroek
 • Voorzitter Uniecommissie Bouwen met Natuur
 • Voorzitter stuurgroep Astense Aa
 • Kernteam en Stuurroep Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o.
 • BO water de Peel
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Het Waterschapshuis