Govert Schermers


Govert Schermers

Functie
Lid rekenkamer

Nevenfuncties

  • Directeur bedrijfsvoering bij de gemeente Helmond
  • Voorzitter van de Rekenkamercommissie gemeente Altena
  • Voorzitter Rotary 's-Hertogenbosch Oost