Rekenkamer


De rekenkamer van Aa en Maas ondersteunt het algemeen bestuur van het waterschap bij de uitvoering van zijn taken. De rekenkamer wil bijdragen aan meer inzicht in onze prestaties en waar nodig aanbevelingen doen voor de toekomst. De rekenkamer is onafhankelijk.

Taken van de rekenkamer

De rekenkamer is onafhankelijk en doet gericht onderzoek. De belangrijkste vragen daarbij hebben betrekking op:

  1. doeltreffendheid: heeft Aa en Maas de doelstellingen en beoogde effecten behaald?
  2. doelmatigheid: hebben we de prestaties geleverd met een minimale inzet van middelen?
  3. rechtmatigheid: hebben we gehandeld conform de geldende wet- en regelgeving?

De onderzoeken, adviezen en aanbevelingen van de rekenkamer zijn praktisch toepasbaar en staan in het teken van leren en verbeteren.

De werkwijze van de rekenkamer

Weten hoe de rekenkamer werkt?

Lees de verordening rekenkamer (pdf, 45 kB)

Bekijk de animatie over rekenkamerwerk

Goed om te weten

Wet versterking decentrale rekenkamers

Op 27 september 2022 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers. Met deze wet is het ook voor waterschappen verplicht om vanaf 1 januari 2024 een volledig onafhankelijke rekenkamer te hebben. Met de oprichting van een rekenkamer verviel de vorige Rekenkamercommissie per 1 januari 2024.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)

De rekenkamer van waterschap Aa en Maas is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). De rekenkamer van de deelnemende waterschappen zijn vertegenwoordigd in de nieuw opgerichte ‘Waterkring’ van de vereniging.

Maak kennis met onze commissie

Vragen? We helpen je graag!

Govert Schermers

Functie
Voorzitter Rekenkamer
Telefoon
06-40 03 18 34