Rekenkamer


De rekenkamer van Aa en Maas ondersteunt het algemeen bestuur van het waterschap bij de uitvoering van zijn taken. De rekenkamer wil bijdragen aan meer inzicht in onze prestaties en waar nodig aanbevelingen doen voor de toekomst. De rekenkamer is onafhankelijk.

Taken van de rekenkamer

De rekenkamer is onafhankelijk en doet gericht onderzoek. De belangrijkste vragen daarbij hebben betrekking op:

  1. doeltreffendheid: heeft Aa en Maas de doelstellingen en beoogde effecten behaald?
  2. doelmatigheid: hebben we de prestaties geleverd met een minimale inzet van middelen?
  3. rechtmatigheid: hebben we gehandeld conform de geldende wet- en regelgeving?

De onderzoeken, adviezen en aanbevelingen van de rekenkamer zijn praktisch toepasbaar en staan in het teken van leren en verbeteren.

De werkwijze van de rekenkamer

Weten hoe de rekenkamer werkt?

Lees de verordening rekenkamer (pdf, 45 kB)

Bekijk de animatie over rekenkamerwerk

Goed om te weten

Wet versterking decentrale rekenkamers

Op 27 september 2022 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers. Met deze wet is het ook voor waterschappen verplicht om vanaf 1 januari 2024 een volledig onafhankelijke rekenkamer te hebben. Met de oprichting van een rekenkamer verviel de vorige Rekenkamercommissie per 1 januari 2024.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)

De rekenkamer van waterschap Aa en Maas is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). De rekenkamer van de deelnemende waterschappen zijn vertegenwoordigd in de nieuw opgerichte ‘Waterkring’ van de vereniging.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2023 (pdf, 209 kB)

Jaarverslag 2022 (pdf, 175 kB)

Jaarverslag 2021 (pdf, 260 kB)

Jaarverslag 2020 (pdf, 241 kB)

Onderzoeksrapporten

Definitieve bestuurlijke nota onderzoek RKC Aa en Maas Governance Meanderende Maas (versie 3 december 2019 voor bestuurlijk wederhoor) (pdf, 372 kB)

Nota van Bevindingen onderzoek RKC Aa en Maas Governance Meanderende Maas (3 december 2019) (pdf, 1.1 MB)

Verzoek zienswijze Governance Meanderende Maas (pdf, 78 kB)

Zienswijze DB Governance Meanderende Maas (14 januari 2020) (pdf, 173 kB)

Brief DB over exoten (pdf, 102 kB)

Brief Rekenkamercommissie aanbiedingsbrief rapport DB (pdf, 144 kB)

RKC rapport Handhaving obv monitoring waterkwal (pdf, 1.1 MB)

DB reactie rekenkamerrapport Handhaving (pdf, 58 kB)

Aanbiedingsbrief Rekenkamercommissie review natuurdoelen (pdf, 60 kB)

Onderzoeksrapport Review realisatie natuurdoeleinden (pdf, 1.1 MB)

Reactie DB op review Rekenkamer inzake realisatie natuurdoelen (pdf, 59 kB)

Aanbiedingsbrief realisatie van water- en klimaatdoelen (pdf, 142 kB)

Review bestuurlijke samenwerking met gemeenten (pdf, 291 kB)

Reactie DB op review Rekenkamer inzake bestuurlijke samenwerking realisatie water- en klimaatdoelen (pdf, 56 kB)

Rekenkamerbrief verkenning grondwater (pdf, 187 kB)

Bijlage I verkenning grondwater (pdf, 444 kB)

Bijlage II Feitenrelaas Studiegroep Grondwater (pdf, 10 MB)

Reactie DB verkenning grondwater van de Rekenkamer (pdf, 58 kB)

Aanbiedingsbrief Rekenkamercommissie vooronderzoek BWP (pdf, 80 kB)

Bijlage Vooronderzoek bedrijfswaterplannen Rekenkamercommissie GS (pdf, 269 kB)

Brief Rekenkamercommissie realisatie natuurdoelen (pdf, 87 kB)

Bijlage Briefadvies goed water goed geregeld (pdf, 474 kB)

Aanbieding verkenning Rekenkamercommissie doelmatigheid subsidieverstrekking (pdf, 64 kB)

Verkenning doelmatigheid subsidieverstrekkingen (pdf, 1.9 MB)

Maak kennis met onze commissie

Vragen? We helpen je graag!

Govert Schermers

Functie
Voorzitter Rekenkamer
Telefoon
06-40 03 18 34