Willem Peters


Contact

De heer W.H.A. (Willem) Peters

Functie
Lid algemeen bestuur
E-mail
wpeters@aaenmaas.nl

Volg mij

Nevenfuncties

  • Vastgoed- en beheeradministrateur, Stichting Brabants Landschap, Haaren (Bezoldigd)
  • Voorzitter, Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, Uden (Onbezoldigd)
  • Secretaris Monumentencommissie Uden, Uden (Onbezoldigd)
  • Rentmeester, RK Sint Petrus Parochie, Uden (Onbezoldigd)