Sjaak van Zinderen


Contact

De heer J.J.W. (Sjaak) van Zinderen

Functie
Lid algemeen bestuur

Nevenfuncties

  • Corporate Buyer Benelux Wepa Nederland B.V., Swalmen (Bezoldigd)
  • Lid Regiocommissie Raam, Raam (Bezoldigd)
  • Lid Klankbordgroep raadsleden en algemeen bestuursleden R.N.O.B. (Onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Ondersteuning VVD Fractie Waterschap Aa en Maas, 's-Hertogenbosch (Onbezoldigd)
  • Fractieadviseur VVD Land van Cuijk (Onbezoldigd)