Gäby Vereijken


Contact

Mevrouw G.J.J. (Gäby) Vereijken

Functie
Lid algemeen bestuur
E-mail
gvereijken@aaenmaas.nl

Volg mij

Nevenfuncties

  • Voorzitter PvdA Laarbeek PvdA, Beek en Donk (Onbezoldigd)
  • Burgercommissielid PvdA gemeente Laarbeek, Beek en Donk (Bezoldigd via presentievergoeding)
  • Bestuurslid Stichting Roze Zaterdagen Nederland, Beek en Donk (Onbezoldigd)