Water en natuur krijgen een ‘boost’ bij de Groote Wetering


16 mei 2024

Voor een goede waterkwaliteit is een gezonde natuur nodig, en dat geldt andersom ook. Om de natuur bij de Groote Wetering een handje te helpen, hebben we samen met de gemeenten Bernheze en ‘s-Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant een ecologische verbindingszone en natuurvriendelijke oever gerealiseerd. Op woensdag 15 mei namen we met direct betrokkenen in Vinkel een kijkje.

Planten en dieren kunnen zich met de nieuwe natuurstrook veilig verplaatsen naar omliggende natuurgebieden zoals de Hooge Heide of de Maashorst. Die ruimte hebben ze nodig voor het vinden van voedsel, of voor een plek om te paren. Ook onderwater krijgen plant- en diersoorten kans zich te ontwikkelen. “Dat is belangrijk voor het verbeteren van de waterkwaliteit, zodat deze voldoet aan de Kaderrichtlijn Water (KRW)”, vertelt onze dagelijks bestuurder Peter van Dijk. “Samen met de gemeenten en de provincie zetten we goede stappen voor de Groote Wetering.”

Laatste boompje geplant

De ecologische verbindingszone en natuurvriendelijke oever liggen tussen de Loosbroeksestraat in Heesch en de Vinkelse Molen, over een traject van ongeveer 2 kilometer. Het graafwerk vond vorig jaar na de zomer plaats. Het aanplanten van bomen en struikgewassen volgde pas in de afgelopen weken. Tot die tijd was de bodem gewoon té nat. Daardoor oogt het terrein nog wat kaal, maar dat beeld zal veranderen zodra het wat langer droog is. Peter van Dijk (dagelijks bestuur waterschap Aa en Maas), Saskia Boelema (gedeputeerde provincie Noord-Brabant), Ralph Geers (wethouder gemeente 's-Hertogenbosch) en Maarten Everling (wethouders gemeente Bernheze) staken ter plekke nog even de handen uit de mouwen en plantten het laatste boompje.

De laatste boom is geplant! Vlnr Ralph Geers, Peter van Dijk, Maarten Everling
en Saskia Boelema aan het werk.

Afwisselend landschap

De inrichting van de nieuwe natuurstrook bestaat uit flauwe oevers en plas-draszones voor oever- en onderwaterplanten, zoals de zwanenbloem of waterviolier. De voedselrijke bovenlaag van de oevers is verwijderd, zodat een bloemrijk grasland kan ontstaan. Een aantal nieuwe poelen dienen als rustplekken voor libellen en amfibieën, zoals de poelkikker en de kamsalamander. Zij gebruiken de poelen als stapstenen op hun migratieroutes. Het is een afwisselend landschap dat nuttig is voor planten en dieren, én straks mooi is om te zien voor de inwoners en recreanten.

Rechts de ecologische verbindingszone (EVZ) met op de voorgrond een poel.
Tussen de EVZ en Groote Wetering ligt het onderhoudspad.

Meer locaties in de toekomst

Eerder is ook op andere plekken langs de Groote Wetering de waterkwaliteit en ecologie aangepakt. Ter hoogte van de Vinkelse Molen ligt nog een mooi voorbeeld van een ecologische verbindingszone, maar dan richting de Brugstraat. In de toekomst volgen meer locaties langs de Groote Wetering om water en natuur een goede ‘boost’ te geven.

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van provincie Noord-Brabant. Meer info? Neem een kijkje op www.aaenmaas.nl/evzcluster.


Vragen? Neem contact op met:

Bart Engels

Bart Engels 2 Aa en Maas
Functie
projectleider
Telefoon
06 - 51 58 87 83
E-mail
bengels@aaenmaas.nl