Dassenburcht aangelegd op terrein rioolwaterzuivering Oijen om dassen uit dijk te weren


2 mei 2024

Op het terrein van onze rioolwaterzuivering in Oijen zijn we klaar met de aanleg van een kunstburcht om de daar aanwezige dassenfamilie uit de dijk te weren. Hiermee hebben we weer een mooie en belangrijke stap gezet in de bescherming van onze dijken.

Alhoewel dassen er schattig en aaibaar uitzien, vormen ze een serieuze bedreiging op het moment dat ze zich in onze Maasdijk gaan nestelen. Hun aanwezigheid in de dijk zorgt er namelijk voor dat de dijk een gatenkaas wordt. De dijk verzwakt daardoor, wat automatisch de waterveiligheid in gevaar brengt. Het is dus noodzakelijk om de das te weren uit de dijk. Dit doen wij door middel van het aanleggen van een kunstburcht. Deze burcht leggen wij aan binnen het bestaande territorium van de das, maar op voldoende afstand van de dijk.

Waarom leggen we deze kunstburcht aan?

Omdat dassen een beschermde diersoort zijn, mogen wij ze niet zomaar verwijderen uit de dijk. Wij moeten hen eerst een alternatieve leefomgeving aanbieden waar zij zelf naartoe moeten verhuizen. Deze ‘nieuwe woning’ maken wij interessant voor de das door er bijvoorbeeld kamers in te bouwen en door er bepaalde planten op te plaatsen die de das erg lekker vindt. Daarmee lokken we de dassen. We zorgen ervoor dat hun nieuwe plek zoveel mogelijk lijkt op hun oorspronkelijke leefomgeving. De bedoeling is dat de dassenfamilie vervolgens zelf verhuist naar hun nieuwe plek. Mocht de verhuizing nog niet plaats hebben gevonden voor het hoogwaterseizoen (dat ieder jaar start op 1 oktober), dan helpen we de dassen een handje door hun huidige burcht in de dijk te omheinen en te voorzien van terugslagpoortjes. Zo verzorgen we een veilige start en wordt de dijk dasvrij. Eerder legden we al een kunstburcht aan in Megen om daar dassen uit de dijk te weren.

Ook in Oijen moet de das verhuizen

In Oijen, ter hoogte van onze rioolwaterzuivering, bevindt zich op dit moment nog een dassenfamilie in de dijk. Om hen uit de dijk te lokken, hebben wij een kunstburcht gebouwd op ongeveer 100 meter afstand van hun huidige verblijfplaats. Deze burcht bevat vier ingangen en twee kamers. Daarnaast is deze beplant met vlierbes en sleedoorn. Nu is het wachten op de verhuizing van de dassenfamilie…

WhatsApp Image 2024-05-01 at 10.39.58
Foto van aanbouw. Hier zie je één van de kamers van de kunstburcht op de RWZI in Oijen. Inmiddels is de burcht af en is deze kamer niet meer zichtbaar.

De aanleg van de burcht in Oijen in het nieuws

De aanleg van de burcht in Oijen is volop in het nieuws.

Lees hier het artikel van het Brabants Dagblad

Lees hier het artikel van DTV Nieuws

Maaike_bij_dassenburcht
Screenshot uit de video gemaakt door DTV Nieuws over de kunstburcht in Oijen.