Algemeen bestuur bespreekt 7 juni investeringskrediet Blauwe Poort


3 juni 2024

Op vrijdag 7 juni vergadert ons algemeen bestuur om 14.00 uur. De vergadering is in vergaderzaal 4.29 van het Waterschapshuis in ’s-Hertogenbosch. Het algemeen bestuur neemt besluiten over voorstellen die voorliggen. Je kunt de vergadering ook volgen via een livestream.

Er zal onder meer gesproken worden over Investeringskrediet Blauwe Poort fase 2. Door dit vast te stellen wordt een investeringskrediet van € 9.450.000,- beschikbaar gesteld.

Daarnaast staan onder andere de volgende punten op de agenda:

  • Investeringskrediet clusteraanpak vismigratie
  • AQUON: Jaarstukken 2023 en Concept Programmabegroting 2025
  • Instemmingsprocedure wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) AQUON
  • Toetredingsstrategie AQUON
  • Aanvullend krediet project renovatie RWZI Oijen
  • Voorbereidingskrediet systeemkeuze RWZI Aarle-Rixtel
  • Opzeggen samenwerking beheer en onderhoud IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater)
  • Jaarstukken 2023 Belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB), 1e Begrotingswijziging 2024 BSOB en Ontwerpbegroting 2025 BSOB
  • Gemeenschappelijke regeling Belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB)
  • Financiële stukken Noord-Brabantse Waterschapsbond (NBWB), Jaarrekening 2023 / Begroting 2025)

Vergadering bijwonen

Je bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch. Meld je hiervoor uiterlijk donderdag 6 juni aan via tkager-nguyen@aaenmaas.nl.

Je kunt de vergadering ook volgen via onze livestream. Daar vind je ook de volledige agenda met bijbehorende stukken.