Kletsnatte projectdag Handhaving in het teken van inventarisatie van adressen die niet ‘gewoon’ zijn aangesloten op riool


2 juli 2024

Vorige week was de tweejaarlijkse teamdag voor onze afdeling Handhaving. De dag stond in het teken van de zogenoemde Individuele afvalwater behandeling (IBA); adressen die niet ‘gewoon’ zijn aangesloten op het riool maar op een andere manier hun afvalwater lozen, bijvoorbeeld met een septic tank of een helofytenfilter. Alle collega’s van de afdeling gingen mee op deze controles, ook collega’s die normaal gesproken ‘binnen’ werken: juristen, data-analist, toezichthouders, buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), adviseurs crisisbeheersing, collega’s van het secretariaat en de leidinggevende. Een serieuze dag met een gezellige afsluiter in de vorm van een barbecue.

Inventarisatie van adressen die niet gewoon zijn aangesloten op het riool

Ondanks dat het ‘met bakken uit de lucht kwam’, hebben onze collega’s toch ongeveer 110 adressen in het buitengebied kunnen controleren. In tweetallen bezochten zij adressen, allemaal van particulieren; de zogenoemde huishoudelijke lozingen. Agrariërs en inwoners waarvan de adressen niet ‘gewoon’ zijn aangesloten op het riool, maar op een andere manier hun afvalwater verwerken. Op de wat meer afgelegen plekken in ons werkgebied waar je normaal niet zo snel komt in ons werkgebied. Deze inventarisatie is belangrijk om te weten voor onze zuiveringsheffing en om te weten wat voor water er op welke alternatieve manier geloosd wordt, bijvoorbeeld met een septic tank of een helofytenfilter.

Een collega van Handhaving controleert of deze drukrioolput in gebruik is

Helofytenfilter

Een helofytenfilter of moerasfilter is een filter dat met behulp van helofyten (moerassoort) afvalwater zuivert tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Dat zuiveren gebeurt onder de grond, rond de wortels van de planten. Daar leven bacteriën die dol zijn op de stoffen in het vuile water. Door ze als het ware op te eten, zuiveren ze het water.

Een bord met uitleg over werking helofytenfilter

Septic tank

Een septic tank is een eenvoudig waterzuiveringssysteem dat het afvalwater zuivert van een woning. In de septische put wordt water gezuiverd door bezinking en bacteriën die het organisch materiaal afbreken. Vloeistof stroomt aan de andere kant door voor verdere behandeling of lossing in de omgeving. De bezinkbare delen worden van de vloeistof gescheiden door de zwaartekracht.

Een geopende drukrioolput. Dit laat zien dat hij in gebruik is

Collega’s overal positief ontvangen

Tijdens deze onaangekondigde controle werden collega’s overal heel positief ontvangen. Er was geen weerstand, zelfs als de boodschap soms vervelend was als we moesten mededelen dat mensen een naheffing krijgen of op een andere manier hun afvalwater moeten lozen.

Er is ontzettend veel informatie opgehaald door de collega’s van Handhaving. Deze worden uitgewerkt en daarna overgedragen aan de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) en gedeeld met de Omgevingsdiensten en betreffende gemeenten uit ons werkgebied.

Preventie: voorkomen is beter dan genezen

De missie van Aa en Maas is, als het om handhaving en toezicht gaat, om door middel van preventie zoveel als mogelijk bij te dragen aan de doelen zoals vastgelegd in het waterbeheerplan van Aa en Maas. Preventie draagt bij aan een beter contact met woning- en grondeigenaren en dan met name aan de voorkant: vóór de overtreding.

Graag willen we in gesprek zijn met deze eigenaren over hun wensen, activiteiten en belangen. Het helpt bij het voorkomen van overtredingen. Inwoners en grondeigenaren hebben een grote zelfverantwoordelijkheid voor informatiegaring en het voldoen aan wettelijke regels. Met een reeks aan preventieve acties proberen we zorg te dragen dat regels bekend zijn, dat er draagvlak is voor de regels en dat burgers en initiatiefnemers vaker spontaan en bewust handelen in lijn met de wet- en regelgeving.

Zulke teamdagen dragen daaraan bij. Zo hebben we ons gezicht weer kunnen laten zien aan de eigenaren en het goede gesprek gevoerd.

Dag gezellig afgesloten

Naast het inhoudelijke programma, zat er ook een teambuildingstintje aan deze dag. De afdeling sloot de dag gezamenlijk af waarin ze de dag met elkaar nog eens doornamen onder het genot van een lekkere barbecue. Die was wel verdiend na het werken in de stromende regen!

De afdeling Handhaving probeert 2 keer per jaar zo’n teamdag te organiseren. Bedoeling is om dit eind dit jaar weer te doen.

De aftrap van de projectdag door twee collega’s van afdeling Handhaving. Hierna ging iedereen in duo’s naar buiten.

Word toezichthouder bij Aa en Maas!

Wil jij nou bij deze enthousiaste club werken en bijdragen aan toezicht en handhaving en ook zulke controles uitvoeren in ons werkgebied? Dan is nu je kans, want we zoeken namelijk twee toezichthouders!

Bekijk de vacature voor toezichthouder(s)


Word ook toezichthouder!

We zijn op zoek naar 2 nieuwe collega's