Aanpassingen bij maaien van de dijk


7 juni 2024

Al sinds twee jaar maaien we de Maasdijk in verschillende fases. In mei maaien we de dijk binnendijks (aan de landzijde) en eind juni buitendijks (de kant van het water). We doen dit zodat er altijd een deel van de dijk in bloei staat. Zo kunnen vlinders, insecten etc. altijd eten en een schuilplek vinden. Daarbij is het natuurlijk ook veel mooier om te zien.

Door het natte weer konden we helaas niet goed met onze maaimachines op de dijk, omdat we de dijk dan zouden beschadigen. Daarom is nu pas 1/3 van de dijken binnendijks gemaaid.

Er staat op dit moment heel veel hoge begroeiing op de dijk. Doordat het zo nat is, gaat dit groen plat liggen en verstikkend werken op de bekleding van de dijk, waardoor de dijk beschadigd. Daarom is ervoor gekozen om de stukken dijk die nog niet gemaaid zijn vanaf maandag 10 juni helemaal te maaien (dus binnendijks en buitendijks tegelijk). Dit gebeurt vanaf Den Bosch naar Cuijk.

We houden rekening met planten en dieren

Omdat we toch zoveel mogelijk rekening willen houden met de planten en dieren op de dijk, nemen we de volgende maatregelen:

  • Waardevolle soorten markeren, zodat hier omheen gemaaid kan worden (standaard manier van werken).
  • Kruidenrijke delen (op voedselarme stukken) die nog in bloei staan op de bovenste twee meter van de dijk maaien we niet, zodat deze alsnog kunnen uitzaaien.
  • Strook van 50-75cm naast hekken maaien we ook niet in verband met vogels die hier aan het broeden zijn zoals de Patrijs, Roodborsttapuit, Veldleeuwerik en Gele Kwikstaart

Kijk op onze website voor meer informatie over maaien.

Meer informatie over maaien en onze maaiplanning