Brabant weer 25 groene schoolpleinen rijker


10 juli 2024

Noord-Brabant krijgt er weer 25 groene schoolpleinen bij. Twintig basisscholen, twee middelbare scholen en drie beroepsonderwijsinstellingen gaan aan de slag om hun schoolplein klimaatbestendig en groen te maken. Vanaf 1 mei konden Brabantse scholen hiervoor subsidie aanvragen. De Brabantse waterschappen, Provincie Noord-Brabant en het Cultuurfonds Noord-Brabant investeren dit jaar samen € 250.000,- in de realisering van 25 gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen. Vanaf 2024 is er vier jaar lang jaarlijks € 250.000,- beschikbaar om te verdelen.

Schoolpleinen van de Toekomst

Meer concentratie, meer beweging, meer leerplezier en beter bestand tegen hevige regens en extreme droogte: een groenblauw schoolplein kent talloze voordelen. Dankzij de regeling ‘Schoolpleinen van de Toekomst’ zijn de afgelopen zes jaar in Brabant al 350 versteende schoolpleinen omgetoverd in natuurlijke buitenruimtes. Scholen met een goed plan voor aanleg, onderhoud en inpassing in de lessen, konden vanaf 1 mei 2024 een aanvraag doen voor een bijdrage van maximaal 70% van de kosten, met een maximum van € 10.000,- per project. Door het grote aantal aanvragen is de regeling dit jaar inmiddels gesloten. De subsidies zijn toegekend op basis van de volgorde waarin de complete aanvragen zijn ontvangen.

Aanvragen weer mogelijk in 2025

Vanaf 1 mei 2025 tot en met 3 november 2025 kunnen Brabantse scholen weer subsidie aanvragen. Ook dan sluit de aanvraagperiode mogelijk eerder als het subsidieplafond is bereikt. Aanvragen kan via het Cultuurfonds Noord-Brabant. Bekijk de regeling alvast via www.brabant.nl. Kijk voor meer tips en inspiratie om je schoolplein te vergroenen op www.schoolpleinvandetoekomst.nl.

Lees via de button hieronder meer over de subsidie in ons eerdere bericht.

Subsidie 'Schoolpleinen van de toekomst'