Vanaf 1 mei subsidie beschikbaar voor vergroenen schoolplein Brabantse scholen


29 april 2024

Brabantse scholen opgelet! Om je schoolplein gezond, klimaatbestendig en avontuurlijk in te richten, kun je vanaf woensdag 1 mei de subsidie 'Schoolpleinen van de Toekomst' aanvragen. Heeft jouw school een goed plan voor het aanleggen en onderhouden van een groen schoolplein en voor de inpassing ervan in lessen? Doe dan een aanvraag! De regeling loopt dit jaar van 1 mei t/m 4 november of eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Schoolpleinen van de toekomst

Groene schoolpleinen hebben veel voordelen. Ze zorgen voor verkoeling op warme dagen en helpen wateroverlast te verminderen bij hevige buien. Groene schoolpleinen bevorderen bovendien de biodiversiteit: ze trekken insecten, vogels en andere dieren aan. En niet alleen biedt een natuurlijke omgeving plezier, avontuur en ontspanning, ook is groen een inspiratiebron voor creatieve vakken, biologie en wiskunde. Onderzoek wijst ook nog eens uit dat leerlingen op schoolpleinen met veel groen minder pestgedrag vertonen. Niet voor niets hebben groene schoolpleinen de toekomst!

Vier jaar subsidie beschikbaar

De Brabantse waterschappen, Provincie Noord-Brabant en het Cultuurfonds Noord-Brabant investeren samen 1 miljoen euro om zoveel mogelijk schoolpleinen groener te maken. Vanaf 2024 is er vier jaar lang jaarlijks € 250.000,- beschikbaar om te verdelen. We vergoeden maximaal 70% van de kosten (tot een maximum van € 10.000,-) voor het vergroenen van schoolpleinen van basisscholen, middelbare scholen en het beroepsonderwijs. Om het project te laten slagen, moet de school haar leerlingen, hun ouders en het liefst ook de buurt betrekken bij de herinrichting van het schoolplein.

Subsidie aanvragen