Waterbericht januari 2024: terug naar normaal na extreem natte periode


1 februari 2024

Grondwaterstanden in ons werkgebied dalen op dit moment naar een min of meer gebruikelijk niveau voor de tijd van het jaar. Daarmee verschuift onze aandacht van het afvoeren van water naar ‘water vasthouden waar dat kan’. Wat dit betekent en hoe het watersysteem er verder voorstaat, lees je in dit waterbericht.

'Terug naar normaal'

Zo zou je de huidige situatie kunnen omschrijven. In ons werkgebied viel in januari tussen de 65 en 85 millimeter regen. Dat is iets natter dan gemiddeld, maar niet uitzonderlijk.

Dat zorgt ervoor dat de grondwaterstanden inmiddels dalen naar normale of iets verhoogde waarden voor de tijd van het jaar. Op hoge gronden zoals bij de Strabrechtse Heide is er lokaal nog altijd sprake van hoge standen.

Grafieken met grondwaterstand over het afgelopen jaar

Grafiek met grondwaterstanden nabij de Strabrechtse Heide waar het grondwater nog altijd zeer hoog staat

Je ziet hier twee grafieken met grondwaterstanden over het afgelopen jaar gemeten. De grafiek hierboven laat grondwaterstanden met nog steeds een zeer hoog niveau zien nabij de Strabrechtse Heide. Terwijl in de grafiek hieronder laat zien dat het grondwater bij Veghel weer op gemiddeld niveau staat. De grafiek schetst de ontwikkeling van de grondwaterstanden. Ter verduidelijking: grondwater staat aan het eind van de winter altijd hoger dan aan het einde van de zomer. Een gemiddeld niveau in de winter, zou voor de zomer een hoog niveau zijn.

Grafiek met grondwaterstanden bij Veghel waar het grondwater weer op gemiddeld niveau staat

Neerslagoverschot in plaats van neerslagtekort

In december 2023 waren de grondwaterstanden overal nog zeer hoog door de extreme hoeveelheid regen die van oktober tot en met december viel. Het leidde ertoe dat we het jaar 2023 afsloten met een zeer groot neerslagoverschot van 400 millimeter. Dat betekent dat er meer regen viel dan dat er is verdampt. Een jaar eerder was er juist nog sprake van 100 millimeter neerslagtekort.

Daar waar mogelijk water vasthouden

Gezien de huidige situatie is ons peilbeheer er inmiddels op gericht om – daar waar dat mogelijk is – water vast te houden, zodat het grondwaterpeil minder snel daalt. Op de lage en natte delen van ons gebied zorgen we tegelijkertijd voor voldoende drooglegging om overlast te beperken.

De wateraanvoer wordt op de hoge gronden via onder meer de Noordervaart weer een beetje opgevoerd, nadat deze naar nagenoeg nul was teruggeschroefd. De aanvoer is er nu op gericht beken en sloten op gewenst peil te houden.

Grondwaterstanden op 31 januari 2024

Bekijk de actuele grondwaterstanden in ons waterdataportaal

Verwachting voor februari

De eerste week van februari lijkt vrij droog te gaan verlopen. Vanaf 6 februari lijkt er een omslag in het weerbeeld aan te komen waarbij het ook weer gaat regenen. We verwachten dat de grondwaterstanden dan iets dalen, maar bij regenval vrij snel weer zullen stijgen.