De Omgevingswet en de Waterschapsverordening. Wat verandert er?


8 januari 2024

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de huidige wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, landbouw, cultuurhistorie, natuur én water. Wat betekent dit voor jou als je een melding wil doen of een vergunning wil aanvragen als je aan de slag wil gaan in de buurt van water? Bijvoorbeeld als je een sloot wilt dempen, een schuur gaat bouwen langs een oever, grondwater wilt onttrekken of afvalwater wilt lozen.

Van de Keur naar de Waterschapsverordening

Als je kijkt naar onze eigen wet- en regelgeving dan verandert er inhoudelijk niet zo heel veel met de komst van de Omgevingswet. We gaan zoals we dat noemen ‘beleidsneutraal’ over van de Keur naar de Waterschapsverordening. Voor 99% geldt: alles wat je als initiatiefnemer nu mag, mag je vanaf 1 januari 2024 ook nog en andersom, alles wat je als initiatiefnemer nu niet mag, mag je vanaf 1 januari ook niet.

Wat verandert er voor initiatiefnemers?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet brengt wel een aantal veranderingen met zich mee op het gebied van vergunningverlening. Denk hierbij aan de komst van een nieuw Omgevingsloket (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en de overgang van de Keur naar de Waterschapsverordening.

Vanaf 1 januari zijn deze termen en de link naar het nieuwe Omgevingsloket aangepast op onze pagina Vergunning aanvragen.

Weet je nog niet of je een vergunning nodig hebt voor jouw plan?

Je kunt dit voortaan nagaan met de Vergunningcheck van het nieuwe Omgevingsloket. Vanaf 1 januari is de link naar het nieuwe Omgevingsloket beschikbaar.

Onze eigen Vergunningchecker blijft vooralsnog nog een tijdje beschikbaar met de overgang naar de Omgevingswet. Let erop dat de termen die hierin staan, nog volgens de Keur zijn. De inhoud (wat wel en niet mag) verschilt hierin niet van de Vergunningcheck die in het nieuwe Omgevingsloket staat. Twijfel je over een uitkomst die je krijgt in de Vergunningcheck? Neem dan contact op met het Waterloket.

Heb je hier vragen over?

Heb je vragen over de Omgevingswet? Stel ze aan het Waterloket info@aaenmaas.nl ter attentie van het Waterloket of telefonisch via 073 61 53 333.


Waterloket

Waterloket

Functie
ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00
Telefoon
073-61 58 333
E-mail
info@aaenmaas.nl