Basisschoolleerlingen Land van Cuijk planten nieuwe bomen tijdens boomfeestdag


18 januari 2024

Vandaag vond de tweede boomfeestdag van dit plantseizoen plaats in de gemeente Land van Cuijk. Leerlingen van de basisschool de Canadas plantten daar 30 bomen op hun groen-blauwe schoolplein. Zo dragen ze bij aan het vergroenen van hun gemeente. Wethouder Antoinette Maas en ons Dagelijks bestuurslid Sikko Oegema hielpen ze een handje.

Samenwerking klimaatadaptatie

“Het is gaaf om te zien hoe enthousiast de leerlingen zijn, want jong geleerd is oud gedaan. Ze hebben echt belangrijk werk geleverd vandaag,” vertelt Sikko Oegema. “Want groen heeft heel veel voordelen. Als waterschap werken we samen met de gemeente in het samenwerkingsprogramma Klimaatbestendig Land van Cuijk. We nemen verschillende maatregelen om overlast door klimaatverandering te voorkomen. Het planten van nieuwe bomen hoort daar ook bij. In het ontwerp van dit schoolplein is bovendien een wadi opgenomen die tijdelijk 500m3 regenwater kan opvangen om wateroverlast te voorkomen. Dat maakt dit plaatje nog completer.”

Boomfeestdag-estafette

De gemeente Land van Cuijk organiseert van november 2023 tot maart 2024 - de beste periode om te planten - in estafettevorm boomfeestdagen. Op verschillende plekken in de gemeente gaan kinderen zelf aan de slag met het planten van nieuwe bomen. Ze leren op een leuke manier hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Na afloop dragen ze het estafette-stokje voor de volgende boomfeestdag over aan de gemeente. Die bereikt zo heel veel kinderen en legt een goede bodem voor het klimaatbewustzijn van de volgende generatie. Iets wat het waterschap toejuicht en waaraan ook een groen-blauw schoolplein bijdraagt.

Meer bomen, meer voordelen

Nieuwe bomen bevorderen een klimaatproof Land van Cuijk. Daarom wil de gemeente t/m 2026 zo’n 90.000 extra bomen planten, voor elke inwoner van Land van Cuijk één boom. En dat gaat lukken! De teller zal eind dit jaar al op 60.000 extra bomen staan. En dat geeft veel voordelen. Bomen dragen bij aan het vergroten van de klimaatbestendigheid, zodat we beter bestand zijn tegen veranderingen van het klimaat. Zoals droogte, hitte en wateroverlast. Bomen helpen bij het voorkomen van hitte-stress, vooral in steden maar ook in het landelijk gebied. Schaduw op beken en sloten verhoogt de biodiversiteit in het water. En doordat bomen een nestplaats bieden aan vogels, zoogdieren en insecten, dragen ze ook op die manier bij aan het vergroten van de biodiversiteit.

Op dit moment zijn er al 17.500 bomen geplant in de gemeente Land van Cuijk.

Subsidie vergroenen schoolpleinen

Vanaf 1 mei 2024 gaat de regeling Schoolplein van de Toekomst open. Basisscholen, scholen voortgezet onderwijs en mbo-instellingen kunnen dan een aanvraag voor subsidie doen om hun schoolplein te vergroenen. De Brabantse waterschappen, het Cultuurfonds Noord-Brabant en Provincie Noord-Brabant maken de subsidie mogelijk.