2,5 ton beschikbaar voor kleinschalige natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant


10 januari 2024

Mensen die hun buurt willen vergroenen kunnen weer een aanvraag doen bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. De provincie Noord-Brabant, waterschappen, waaronder Aa en Maas, en het Cultuurfonds Noord-Brabant stellen voor vier jaar geld beschikbaar voor kleine natuur- en waterprojecten. In totaal gaat het om 2,5 ton.

Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds helpt buurten om hun omgeving groener, mooier en beter bestand tegen extreem weer te maken. “Het is inspirerend en veelbelovend om te zien dat overal in Brabant buurtbewoners zelf aan de slag gaan om hun buurt groener en klimaatbestendiger te maken. Sinds de start van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds in 2016 zijn er al ruim 300 projecten ondersteund. Daarnaast is het fonds een echte aanjager geweest: elke euro inleg is verviervoudigd, omdat andere partijen ook mee zijn gaan doen", zegt Hagar Roijackers, gedeputeerde Natuur en Milieu van provincie Noord-Brabant.

Aanvragen bij Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds

Natuurverenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen via de regeling geld aanvragen voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gedaan en die positieve effecten hebben op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving. De regeling is sinds 9 januari aan te vragen via de site van het Cultuurfonds Noord-Brabant.

Via de regeling kun je ook groene daken aanleggen in de buurt. (Foto: Wilma de Laat)

Vanaf 1 mei 2024 gaat de regeling Schoolplein van de Toekomst open. Basisscholen, scholen voortgezet onderwijs en mbo-instellingen kunnen dan een aanvraag doen om hun schoolplein te vergroenen.

Cultuurfonds investeert

Het Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 35 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland en het Caribisch deel van ons koninkrijk. Dat doen we met de bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij en samen met onze donateurs, schenkers en partners. Het Cultuurfonds Noord-Brabant is een van de twaalf provinciale afdelingen.