1 miljoen beschikbaar per mei ’24 voor vergroenen Brabantse schoolpleinen


29 januari 2024

Goed nieuws voor Brabantse scholen die hun schoolplein gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk willen inrichten: vanaf 1 mei 2024 kunnen zij een subsidieaanvraag doen via de regeling ‘Schoolpleinen van de Toekomst’. Provincie Noord-Brabant, de Brabantse waterschappen en het Cultuurfonds Noord-Brabant investeren samen 1 miljoen euro; de komende vier jaar is er jaarlijks €250.000,- beschikbaar om te verdelen.

Klimaatbestendige schoolpleinen

Via de regeling zijn de afgelopen zes jaar al 350 versteende schoolpleinen omgetoverd in avontuurlijke, groen-blauwe buitenruimtes. Dankzij de heropenstelling kunnen nog meer basisscholen, middelbare scholen en het beroepsonderwijs hun plein vergroenen. “En dat heeft vele voordelen,” geeft dagelijks bestuurslid Sikko Oegema aan. “Zo is er minder wateroverlast, want het regenwater kan tijdens een flinke regenbui de grond intrekken. Tijdens hitte geven de bomen en planten op het plein juist weer schaduw en verkoeling. Ze trekken ook vogels en insecten aan, wat goed is voor de biodiversiteit. En dat niet alleen, een groen-blauw plein blijkt bovendien een gezondere speel- en leeromgeving te zijn. We hopen dan ook dat veel scholen gebruik maken van de regeling.”

Voordelen voor gebruikers

Een groen schoolplein stimuleert ontmoeting en interactie van leerlingen en docenten. In de pauze kunnen ze zich in deze gezonde omgeving ontspannen en opladen voor de lessen en andere activiteiten. Maar een groen, natuurlijk en avontuurlijk plein biedt meer dan plezier en ontspanning: het zorgt voor uitdaging, ontwikkeling, veiligheid en vermindert het pestgedrag. Leerlingen leren risico’s inschatten en keuzes maken. Ook krijgen ze meer (zelf)vertrouwen en trainen ze hun motoriek. En met een voedselbosje of moestuin komen leerlingen in contact met pure, gezonde voeding.

Subsidie aanvragen

Scholen met een goed plan voor het aanleggen en onderhouden van een groen-blauw schoolplein en inpassing ervan in de lessen, kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage van maximaal 70% van de kosten, met een maximum van €10.000 per project. De regeling loopt dit jaar van 1 mei 2024 tot en met 4 november 2024 of eerder als het subsidieplafond is bereikt. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. Vanaf 1 mei 2024 kan er worden aangevraagd via www.cultuurfonds.nl/brabant, maar de regeling is alvast te bekijken via de website van provincie Noord-Brabant.

Tips en inspiratie

Kijk voor meer tips en inspiratie om je schoolplein te vergroenen op Dit kun je zelf doen: groene schoolpleinen - Waterschap Aa en Maas en www.schoolpleinvandetoekomst.nl.