Waterbericht februari 2024: grondwaterstanden opnieuw flink gestegen


29 februari 2024

Ook februari was weer een erg natte maand. De grondwaterstanden in ons werkgebied zijn daardoor opnieuw hoog of zelfs zeer hoog voor de tijd van het jaar. Het watersysteem blijft verzadigd. Wat dit betekent en hoe de situatie er verder voorstaat, lees je in dit waterbericht.

In ons werkgebied viel in februari tussen de 110 en 120 millimeter regen. Dat is twee keer zoveel als normaal is voor deze maand. Doordat ook januari al relatief nat was, is er voor 2024 momenteel sprake van een neerslagoverschot van zo’n 150 mm. Dat betekent dat er sinds de jaarwisseling 150 mm meer regen is gevallen dan dat er water in de atmosfeer is verdampt. Normaal is er rond deze tijd van het jaar een neerslagoverschot van ‘slechts’ 90 mm.

Grondwater stijgt door regen

Eind januari waren de grondwaterstanden nog gedaald naar normale of iets  verhoogde waarden, na de uitzonderlijk natte periode van eind 2023. Door de vele regenval in februari zijn de grondwaterstanden momenteel op veel plekken juist weer hoog of zeer hoog voor de tijd van het jaar. In gebieden als De Maashorst en Strabrechtse heide zijn de grondwaterstanden in tientallen jaren niet zo hoog geweest. Wat aangeeft hoe uitzonderlijke deze situatie is.

Door de verzadigde situatie in de ondergrond zien we dat elke regenbui direct bijdraagt aan een behoorlijke stijging van het grondwater en voor verhoogde afvoeren zorgt in waterlopen.

Waterstanden op 28-2-2024

Bekijk de actuele grondwaterstanden in ons waterdataportaal

Water in je woning

Door de hoge grondwaterstanden krijgen we nog meldingen van natte kelders en kruipruimten. Wanneer je wateroverlast hebt dat wordt veroorzaakt door grondwater of rioolwater/riolering of een ondergelopen kelder, kun je terecht bij jouw gemeente. Heb je schade door wateroverlast? Neem dan contact op met jouw verzekeringsmaatschappij. Over het algemeen is waterschade gedekt via de opstalverzekering.

Waterweetje: Kwelwater waar grondwaterdruk hoog is

Op meerdere plekken stroomt er nu kwelwater naar de oppervlakte. Dat gebeurt vooral op plekken waar grondwaterdruk hoog is, zoals in lager gelegen delen. De bruine tint is ijzer. Natuurlijk opgelost in het grondwater, oxideert het bij contact met lucht en kleurt het water bruin door roestdeeltjes. Deze bijzondere vorm van kwel heet 'wijst' en wordt veroorzaakt door breuken in de ondergrond zoals hier bij de Tegelenbreuk, maar bijvoorbeeld ook bij de Peelrandbreuk. De kleur kan variëren afhankelijk van ijzergehalte, bodemsamenstelling en zuurstofniveaus. Maar wees gerust, kwelwater is onschadelijk.

Water vasthouden waar dat kan

Doordat de bodem moeilijker water opneemt, zien we bij regen direct een stijging in de afvoer en waterstanden van sloten en beken. Dat geldt al bij een relatief kleine bui.

Ons peilbeheer is erop gericht om daar waar het mogelijk is water vast te houden zodat grondwater bij een drogere periode minder snel daalt. Op de lage en natte delen zorgen we tegelijkertijd voor voldoende drooglegging om overlast te beperken.

Verwachtingen voor maart

De eerste dagen van maart wordt er nog wat regen verwacht. Volgens de huidige verwachtingen breekt er daarna een langere droge periode aan. Daarbij zullen de grondwaterstanden wat gaan dalen.