Heb je al gesnoeid? Wacht niet te lang!


15 februari 2024

Om ervoor te zorgen dat water goed doorstroomt, onderhouden we onze sloten en beken. Het hoogwater van afgelopen kerstperiode heeft het belang van goede doorstroming laten zien. Wij hebben voldoende ruimte nodig om dit onderhoud veilig uit te voeren. Maar bomen en struiken langs de waterlopen worden soms zo groot dat ze het onderhoud hinderen.

Perceeleigenaren zijn verplicht om deze tijdig te snoeien. De afgelopen weken maakten we twee controlerondes om te kijken of al het snoeionderhoud op orde is. Was dat niet het geval, dan stuurden wij een brief en overzichtskaart met het verzoek om bomen of struiken alsnog te snoeien of verwijderen. We noemen dat de groenprocedure.

Houd rekening met het broedseizoen

Wacht niet te lang met snoeien, want het broedseizoen komt in zicht. Vanaf maart wordt de kans op broedende vogels en dieren die nestelen steeds groter. Je mag geen schade aanbrengen aan nesten, eieren en rustplaatsen van vogels en andere dieren. Daarom is het van belang om zo snel mogelijk het snoeiwerk uit te voeren. In de eerste week van maart maken wij een derde ronde en sturen mensen zonodig een laatste waarschuwing. Op 12, 13 en 14 maart gaan wij zelf snoeien op plekken waar dat nog niet gebeurd is. De kosten komen dan voor rekening van de perceeleigenaar.

Meer info over de groenprocedure