Komende dagen weer regen, dus we maken ons uit voorzorg opnieuw klaar voor maatregelen


7 februari 2024

Terwijl we nog druk bezig zijn met het inventariseren van herstelwerkzaamheden na de hoogwatersituatie, maken we ons weer op voor de regen die komende dagen is voorspeld. Tot aan zaterdag is de verwachting dat er tussen de 30 en 50 mm in ons gebied valt. Met deze hoeveelheden neerslag zullen afvoeren en waterstanden snel oplopen. Reden om uit voorzorg rekening te houden met het nemen van extra maatregelen. Na zaterdag 10 februari verwachten we gelukkig weer een droge periode.

Niet vergelijkbaar met situatie in december en januari

Er valt lang niet zoveel regen als dat er rond de kerstdagen is gevallen. Maar omdat de bodem nog steeds verzadigd is en ons watersysteem nog steeds snel reageert op regen, houden we uit voorzorg alvast rekening met het nemen van extra maatregelen.

De voorzorgsmaatregel die we nu al nemen is dat we alvast de waterpeilen verlagen in onze grotere sloten en beken zoals de Aa. Daarnaast hebben we meer contact met Rijkswaterstaat, KNMI en waterschap De Dommel en hebben we de gemeente Den Bosch geïnformeerd. Vooralsnog lijkt ons watersysteem de neerslag te kunnen verwerken. We monitoren de situatie continu en staan paraat als het nodig is.

Herstelwerkzaamheden en inspecties

Door de kracht van en langdurige blootstelling aan het hoge water, meedrijvende takken en vuil zijn tijdens de hoogwatersituatie van januari op sommige plekken schades ontstaan aan stuwen, roosters, pompen en gemalen, oevers en taluds.

Afgezakte taluds

De zijkant of helling bij een beek of sloot noemen we een talud. Door al het hoge water van de afgelopen tijd, heeft het zand erg veel water opgenomen. Al het extra water zorgt voor meer gewicht. Als het waterpeil in de sloot of beek daalt, zakt het talud in.

In februari en maart herstellen we afgezakte taluds op diverse plekken in ons werkgebied. Op onderstaande foto's zie je voorbeelden van afgezakte taluds.