Na kletsnatte maanden geen verbod nodig op graslandberegening


2 april 2024

De grondwaterstanden in Brabant staan nu, op peildatum 1 april, hoger dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. Daarom komt er voor de maanden april en mei geen verbod voor het beregenen van grasland met grondwater. Na een erg natte herfst en winter is dat geen verrassing.

Start droogteseizoen

Hoewel we dit voorjaar natter ingaan dan de afgelopen jaren, blijft het verstandig om spaarzaam te zijn met (grond)water. En water vast te houden. Een droge en warme periode kan zo weer aanbreken, hebben we afgelopen jaren gemerkt. In het groeiseizoen halen bomen en planten water uit de bodem om te groeien. De verdamping neemt toe. Het grondwaterpeil zakt dan snel. De opgebouwde buffer in de bodem is hard nodig om een droge periode te kunnen overbruggen.

Voorjaarsregeling beschermt de grondwatervoorraad

Sinds 2014 wordt elk jaar op 1 april, op basis van de actuele grondwaterstanden, bepaald of beregenen (van grasland) met grondwater mogelijk kan blijven. Deze voorjaarsregeling geldt van 1 april tot 1 juni en is bedoeld om de voorraad grondwater in Brabant te beschermen. De regeling gaat over het beregenen van graslanden, sportvelden en golfterreinen in gebieden waar dat normaal nog wel mag. In 2019 en 2022 was een verbod nodig, in 2021 spande het erom. In 2023 was ook geen verbod nodig in het voorjaar.

Verdroging vraagt aanpak van jaren

De Brabantse waterschappen zetten zich het hele jaar in om droogte en verdroging te voorkomen. Samen met de agrarische sector, natuur- en terreinbeheerders, gemeenten, Rijkswaterstaat en provincie kijken we naar de juiste maatregelen om meer water vast te houden en het grondwater aan te vullen. Het watersysteem zal op termijn veranderen en daarmee ook de lokale aanpassing van de grondwaterstand. Dit is nodig zodat Brabant ook in de toekomst beter voorbereid is op langere, drogere periodes.