CO2-Prestatieladder laat zien hoe we altijd bezig zijn met vermindering van CO2-uitstoot


23 april 2024

Dat wij als waterschap continu bezig zijn met het verminderen van CO2-uitstoot, laten we graag aan de buitenwereld zien. Dat doen we met nieuwsberichten over dit onderwerp en met de CO2-Prestatieladder. Met deze prestatieladder maken we inzichtelijk hóe we de CO2-uitstoot verminderen: met welke concrete en meetbare afspraken. We krijgen een certificering als blijkt dat we gestelde doelen hebben behaald. Ook in 2024 gaan we weer voor zo’n certificaat, voor de vierde keer op rij!

Waar staan we?

In 2020 zijn we gestart. De resultaten van dat jaar waren ons uitgangspunt voor de CO2-Prestatieladder die uit 5 treden bestaat. De eerste 3 treden gaan over de CO2-uitstoot van de eigen organisatie, trede 4 en 5 gaan over de uitstoot van leveranciers en klanten. Eind 2021 zijn we gecertificeerd op niveau 3. De afgelopen 3 jaar hebben we jaarlijks gemonitord, gerapporteerd en gecommuniceerd over onze resultaten ten opzichte van 2020, met al 3 jaar een goed resultaat. Dit jaar maken we opnieuw de balans op en gaan we uiteraard weer voor een hercertificering.

Hoe gaat het nu?

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. In 2024 willen we met de inkoop van Nederlandse groene stroom maar liefst 94% van onze CO2-uitstoot verminderen. Dat is flink! Maar het blijkt realistisch: we hebben dit succesvol doorgevoerd en 100% vermindering in uitstoot ten opzichte van 2020 gerealiseerd in scope 2, die over energieinkoop gaat.

Een punt van aandacht blijft de uitstoot van broeikasgas. Op een aantal belangrijke bronnen van broeikasgas werd in 2023 nog niet getoetst in trede 3. Denk bijvoorbeeld aan de uitstoot van broeikasgas van de zuivering, het watersysteem en van leveranciers van bijvoorbeeld grondstoffen. Vanaf 2024 rekent de CO2-prestatieladder deze getallen mee, dus dan moeten we hier scherper op zijn. Gelukkig zijn we hier al vanaf eind 2021 mee bezig door middel van de routekaart ‘Naar een klimaatneutraal en circulair Aa en Maas’.

Bekijk onze CO2-voetafdruk van 2023

We zijn nu bezig met de volgende acties

  • Nieuwe CO2-voetafdruk maken.
  • Vernieuwen handboek en aanpassing referentiejaar voor de komende 4 jaar.
  • Formuleren nieuwe ambitieuze doelen en bijbehorende maatregelen.

Onze lange termijn doelen

Voor 2030 zijn de volgende doelen vastgesteld:

  • Klimaatneutraal: 49% minder uitstoot broeikasgassen (CO2, lachgas, methaan) t.o.v. 1990
  • Circulair: 50% gebruik primaire grondstoffen (fossiel, mineraal, metaal)

Doelen 2050

  • Klimaatneutraal: 100% klimaatneutraal (netto geen uitstoot, wel terugwinning of duurzame opslag)

  • Circulair: 100% circulaire economie (aansluiten bij), meer gebruik biobased materialen (opslag CO2) en kringlopen sluiten.

Meer informatie

Op onze website vind je meer informatie over de CO2-Presatieladder.

Op www.zetookdeknopom.nl staan tips voor particulieren en bedrijven om kleine of grote stappen te zetten op weg naar een groenere wereld. Is jouw knop al om?