Heter, natter en droger: nieuwe klimaatscenario’s zetten aan tot actie


10 oktober 2023

Drogere zomers, nattere winters en vaker extreem weer. Het is waar we de komende jaren mee te maken krijgen, blijkt uit de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI. Voor ons waterschap nog maar eens een bevestiging dat actie broodnodig is. ,,Het klimaat gaat hoe dan ook veranderen en we zullen ons moeten aanpassen.”

Wat staat er in de klimaatscenario’s?

In alle seizoenen wordt het warmer. Ook krijgen we in Nederland te maken met drogere zomers en nattere winters. En kijken we mogelijk aan tegen een zeespiegelstijging van 1 meter in het jaar 2100. Het KNMI signaleert daarnaast dat weersextremen elkaar sneller zullen gaan opvolgen.

Het KNMI houdt rekening met vier scenario’s. Die verschillen bijvoorbeeld op basis van hoeveel CO2 de komende jaren wordt uitgestoten. ,,De mate waarin huidige en toekomstige generaties te maken krijgen met een warmere en andere wereld is afhankelijk van de keuzes die we nu maken”, luidt de conclusie.

Wat betekent dit voor het gebied van Aa en Maas?

,,Het benadrukt vooral nog maar eens dat maatregelen hard nodig zijn. Want in geen enkel scenario ‘valt het mee’. Het klimaat gaat hoe dan ook veranderen en we zullen ons moeten aanpassen”, stelt dijkgraaf Mario Jacobs. ,,Wat er moet gebeuren? Allereerst, de kraan dichtdraaien. Oftewel, CO2-uitstoot verminderen. En ten tweede: zorgen dat we voorbereid zijn. Daar zijn we als waterschap al langer druk mee bezig.”

De klimaatscenario’s vormen voor alle waterschappen belangrijke kaders om normen voor waterveiligheid en -overlast op te baseren. De landelijke Unie van Waterschappen roept daarom op om nú besluiten te nemen voor 2100 en later. En vindt dat daar voldoende budget én ruimte voor moet worden gereserveerd.

,,We weten nog niet precies hoeveel en hoe snel het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Door nu te kiezen voor een robuuste aanpak en opties open te houden voor toekomstige maatregelen, voorkomen we dat we verkeerde keuzes maken en achteraf moeten bijsturen en repareren”, zegt voorzitter Rogier van der Sande. ,,Alleen zo blijven we een veilige delta.”

Wat doen we nu al bij het waterschap?

De nieuwe klimaatscenario’s bevestigen een koers die wij al zijn ingeslagen. Daarbij kijken we naar de huidige situatie, maar kijken we ook vooruit richting 2050 en 2100. Bijvoorbeeld in de omgeving van ’s-Hertogenbosch, waar via verschillende waterwegen veel water bij elkaar komt. Samen met waterschap De Dommel, gemeenten, de provincie en Rijkswaterstaat werken we aan een plan. Denk daarbij aan nieuwe en verbeterde waterbergingsgebieden, meer ruimte in beekdalen en de aanleg van een gemaal om water beter weg te kunnen pompen.

Bovendien gaan wij onze 110 km lange Maasdijk versterken. Dit doen we zodat bewoners en bedrijven achter de dijk en in de wijde omgeving beter beschermd zijn. In totaal werken we nu aan vier dijkverbeteringstrajecten. Het traject tussen Ravenstein en Lith, de Meanderende Maas, wordt naar verwachting vanaf volgend jaar aangepakt. De dijk is straks sterker en de rivier krijgt aan Gelderse en Brabantse zijde meer ruimte. Dat is niet alleen nodig, maar biedt ook kansen: het gebied wordt namelijk ook mooier én economisch sterker.

Meanderende Maas.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice