Start baggerseizoen


7 november 2023

Het baggerseizoen start jaarlijks nadat het maaien is afgerond en loopt van half november tot eind december, met een uitloop tot begin maart. Dat is afhankelijk van de weersomstandigheden. Alle sloten en beken worden periodiek gebaggerd binnen een cyclus van 7 jaar.

Grenst je perceel aan een sloot of beek die door het waterschap onderhouden wordt? Dan maken we wellicht gebruik van jouw perceel. We brengen je via een brief op de hoogte wanneer we komen baggeren.

Lees meer over baggeren