Meldingen van water in kelders en kruipruimtes door uitzonderlijk hoge grondwaterstanden


22 november 2023

We krijgen de laatste tijd meldingen van water in kelders en kruipruimtes. Dat daar sprake van is, heeft alles te maken met grondwaterstanden die zeer hoog zijn voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken zijn grondwaterstanden op zijn hoogst in februari/maart. Op dit moment is er sprake van een niveau dat zelfs voor die maanden hoog zou zijn.

Hoe vervelend wij dit ook vinden, kunnen wij hier helaas niets aan doen. Wat wij wel kunnen en ook doen, is het teveel aan water in sloten en beken afvoeren. In stedelijk gebied zijn gemeenten het aanspreekpunt voor grondwateroverlast. Daar kun je bij je eigen gemeente een melding over maken.

Een droge kelder is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van een woning.

Kletsnat jaar zorgt voor hoge grondwaterstand

In ons werkgebied worden de standen van grondwater voornamelijk beïnvloed door de hoeveelheid neerslag die valt. Valt er veel neerslag, dan zijn de grondwaterstanden hoger dan gemiddeld. Is er heel weinig neerslag en verdampt er veel water? Dan zijn de grondwaterstanden meestal lager dan gemiddeld.

Dit jaar is kletsnat. Het wordt waarschijnlijk zelfs het natste jaar sinds start van de metingen. Vooral sinds eind juli valt er iedere maand veel meer neerslag dan gemiddeld.

Wie is aanspreekpunt?

Wanneer dat leidt tot grondwateroverlast in stedelijk gebied, zijn gemeenten het aanspreekpunt. Dat betekent dat als je binnen de bebouwde kom woont en overlast hebt van water in je woning, je dit bij je gemeente moet melden. Die kan daarop dan actie ondernemen. Een droge kelder is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van een woning.

Extra maatregelen

Momenteel voeren we heel veel water via onze sloten en beken af naar de Maas. We hebben ook allerlei maatregelen genomen om de overtollig water zo snel mogelijk af te voeren. Zo draaien tientallen gemalen op volle toeren, zijn peilen verlaagd en worden krooshekken en duikers schoon gehouden zodat de afvoer niet belemmerd wordt.

Onlangs hebben we bovendien een waterberging deels ingezet en hebben tijdelijke noodpompen voor extra afvoer gezorgd. Inmiddels zijn die niet meer nodig, al blijven ze wel paraat staan.

Grondwater reageert trager

Ondanks dat we heel veel water afvoeren naar de Maas, blijft het grondwater hoog. Dat komt omdat het grondwaterwater trager reageert dan de peilen en afvoeren in sloten en beken. De sloten en beken voeren het grondwater af, maar grondwater komt niet zo snel in de beken en sloten terecht. Dat komt doordat het door de bodem langzaam naar de sloten en beken toestroomt. Het heeft tijd nodig en op de ene plek gaat dat sneller dan op de andere plek.

Wat echt zou helpen, is als het minder gaat regenen en er een langere drogere periode komt

Wel zal het dan alsnog in de herfst- en wintermaanden langer duren voordat grondwaterstanden lager worden. In deze maanden is er veel minder verdamping dan in de zomer. Blijft het nat met veel neerslag, dan zullen de grondwaterstanden hoog blijven en de afvoeren en peilen in de sloten en beken ook.