De regen blijft maar vallen, dus nemen we extra maatregelen


15 november 2023

Het blijft maar regenen in Brabant. En om al dat water te kunnen verwerken, nemen we nu extra maatregelen. Zo is bij Someren een waterberging deels ingezet en staat bij de Kleine Aa een noodpomp paraat.

Nadat oktober al buitengewoon nat was, blijft het in november maar doorgaan met regenen. In een goede twee weken is nu al ruimschoots zoveel neerslag gevallen als normaal in een complete maand. Dinsdagmiddag en -avond viel er in ons werkgebied nog eens ruim 20 millimeter. Dat terwijl het watersysteem al helemaal vol zit: de bodem is verzadigd en kan geen water meer opnemen.

Afvoergolf

De intensieve regenval zorgde er dus voor dat meer water moest worden afgevoerd en waterstanden fors stegen. Er ging als het ware een ‘afvoergolf’ door ons werkgebied heen. Die begon bovenstrooms, ter hoogte van Someren. Daar zijn en worden extra maatregelen genomen.

Waterberging Starkriet

Waterberging Starkriet is voor de helft ingezet. Daarmee voorkomen we benedenstrooms wateroverlast. De piek van de afvoergolf wordt er als het ware even ‘geparkeerd’. Nadat de piek voorbij is, kan de berging langzaam leeglopen zodat die weer klaar is voor een eventuele volgende.

Noodpomp Kleine Aa

Aan de Kleine Aa is woensdagavond een noodpomp klaargezet. Daarmee kan water naar de Zuid-Willemsvaart worden weggepompt en zo versneld afgevoerd worden om overlast te voorkomen. Normaal stroomt het water uit deze beek juist naar de Aa toe.

Gemalen op volle toeren

In de rest van het werkgebied zien we overal hele hoge peilen en afvoeren. Dat water wordt allemaal afgevoerd naar de Maas. Tientallen gemalen draaien op volle toeren om water weg te pompen, waaronder ook het Gemaal van Sasse bij Grave. En die laatste is uitzonderlijk.

Gemaal van Sasse pompt water van Graafsche Raam naar Maas

Normaal kan de Graafsche Raam vrij uitstromen in de Maas. Dat is normaal voldoende om het water kwijt te kunnen. Bij hoog Maaswater, voert het gemaal water af van de Graafsche Raam. Dan kan de Graafsche Raam niet meer vrij afwateren en moeten we het Maaswater dus van de Graafsche Raam wegpompen.

Maar nu is het dus zo dat de aanvoer zo groot is vanaf Graafsche Raam, dat alleen vrij afwateren onvoldoende is. Daarom staat nu ondanks dat we vrij af kunnen wateren, ook het gemaal aan. En en dus.

Aa buiten de oevers

In het dynamisch beekdal bij Middelrode neemt de Aa de ruimte. Het water is daar gestegen, waardoor de Aa buiten haar oevers is getreden. Die ruimte is daar voor de Aa bewust gecreëerd, zodat het water vertraagd naar Den Bosch kan stromen en uiteindelijk in de Maas uitkomt.

We blijven anticiperen

De verwachting is nu dat het de komende dagen wat droger is. We verwachten dat de afvoeren en peilen daardoor wat verder gaan zakken. De kans is wel groot dat de nattigheid daarna weer terugkeert. Daarom blijven we zeer alert op de situatie en monitoren we continu hoe het  watersysteem ervoor staat. Ook houden we de Maas goed in de gaten. Wordt de waterstand van de rivier heel hoog, dan kan water uit ons werkgebied niet onbeperkt worden afgevoerd. Nu is dat niet het geval en voeren we juist zoveel mogelijk water af.

Onze collega’s blijven dus anticiperen op waterpeilen in sloten en beken. Peilen in hoofdwaterlopen en lagere nattere delen verlaagden we eerder in oktober al.

In de tussentijd zijn onze medewerkers buiten ook druk in de weer om bijvoorbeeld verstoppingen van duikers en krooshekken weg te nemen.

Wateroverlast Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen geen effect op situatie in ons werkgebied

Misschien heb je al in het nieuws gelezen of gezien dat er zeer ernstige wateroverlast is in Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen. Deze overlast is al weken aan de gang en wordt veroorzaakt door zeer extreme hoeveelheden neerslag die daar vallen.

De wateroverlast in die gebieden heeft geen enkel effect op de situatie in ons werkgebied. Het gaat namelijk om een totaal ander stroomgebied.

Ons werkgebied wordt wel beïnvloed door de Maas. Het stroomgebied van de Maas in België en Noord-Frankrijk ligt alleen op een andere plek dan waar de overlast is.

We houden de situatie op de Maas in ons werkgebied nadrukkelijk in de gaten samen met Rijkswaterstaat.

Beelden van hoog water in ons werkgebied