DTV Nieuws neemt door extreme regen een kijkje bij Dynamisch Beekdal met onze collega Jos Kruit


27 november 2023

Regen regen en nog eens regen. Sinds eind juli viel er veel neerslag. Gevolg? Zeer hoge waterstanden. Bij ons speciaal ingerichte gebied Dynamisch Beekdal kun je dat goed zien. Dit gebied kan water opvangen en afremmen voordat het andere gebieden instroomt.  Dat de Aa hier buiten haar oevers treedt en overstroomt, is dus helemaal niet erg!

In Dynamisch beekdal in Middelrode neemt de Aa de ruimte. Het water is daar gestegen, waardoor de Aa buiten haar oevers is getreden. Die ruimte is daar voor de Aa bewust gecreëerd, zodat het water vertraagd naar Den Bosch kan stromen en uiteindelijk in de Maas uitkomt. Precies de dynamiek van dit Dynamisch beekdal: het stijgt en daalt afhankelijk van het weer en wat op dat moment nodig is in dat gebied.

Bodem is verzadigd

Ons watersysteem zit nu wel helemaal vol; de bodem is verzadigd en kan geen water meer opnemen. We nemen daarom al weken extra maatregelen. Zo zetten we onze waterberging in Starkriet in, een noodpomp aan de Kleine Aa en draaien tientallen gemalen op volle toeren.

We kunnen niet al het water bewaren voor droge tijden, om wateroverlast te voorkomen. Maar we zijn wel hard bezig het grondwater aan te vullen zodat we een mooie grondwatervoorraad hebben.

DTV Nieuws nam een kijkje bij onze collega, adviseur peilbeheer en natheidscoördinator Jos Kruit

We blijven anticiperen

We blijven alert op de situatie en monitoren. Onze collega’s blijven dus anticiperen op waterpeilen in sloten en beken. Ook houden we de Maas goed in de gaten. Wordt de waterstand van de rivier heel hoog, dan kan water uit ons werkgebied niet onbeperkt worden afgevoerd. Nu is dat niet het geval en voeren we juist zoveel mogelijk water af.

In de tussentijd zijn onze medewerkers buiten ook druk in de weer om bijvoorbeeld verstoppingen van duikers en krooshekken weg te nemen.