Waterbericht april: Voldoende grondwaterbuffer na natte start groeiseizoen


10 mei 2023

Het groeiseizoen begon met een voldoende grote waterbuffer. Door de neerslag van de afgelopen maanden zijn de grondwaterstanden in ons hele werkgebied  normaal of hoger voor de tijd van het jaar. In dit waterbericht van april lees je wat dit betekent en hoe het watersysteem er verder voorstaat.

Gevallen neerslag

In ons werkgebied viel in de maand april tussen de 65 en 80mm regen. Normaal valt er in april tussen zo rond de 40mm regen. Met name halverwege en eind van de maand waren een aantal behoorlijk natte dagen met neerslag rond de 10mm per dag. Deze natte perioden zorgen voor een forse aanvulling van het watersysteem.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort is het verschil tussen gevallen neerslag en verdamping. Dit neerslagtekort rekenen  we over de periode van een kalenderjaar. Dus van 1 januari tot en met 31 december.

De natte maand maart zorgde voor aanvulling van het watersysteem. De neerslag in april vulde deze aanvulling verder aan. In een gemiddeld jaar is het neerslagoverschot eind april zo rond de 100mm. Nu is het neerslagoverschot 177mm. Ter vergelijking: in 2022 was het neerslagoverschot eind maart 80mm.

Grondwaterstanden

Normaal beginnen de grondwaterstanden in de maand april langzaam te dalen, doordat er minder water door neerslag wordt aangevuld dan dat er door verdamping en infiltratie naar diepere lagen ‘verdwijnt’. Maar de afgelopen maand zijn de grondwaterstanden ongeveer gelijk gebleven en dus niet gedaald. Doordat de grondwaterstanden begin april al hoog waren door de vele regen in maart, zijn ze nu dus nog steeds hoog.

De grondwaterstanden zijn nu dan ook normaal of (zeer) hoog voor de tijd van het jaar. Er is dan ook een behoorlijke grondwaterbuffer opgebouwd.

Grondwaterstanden op 10-5-2023

Inzoomen op de kaart kan in ons waterdataportaal

Oppervlaktewater

De afvoeren in sloten en beken zijn in het hele gebied gemiddeld ofwel hoger dan gemiddeld.

Maatregelen

Peilbeheer

Op de hoge gronden houden we stuwen hoog. Op de flanken en op de lagere delen leveren we meer maatwerk. Dat maatwerk houdt dat we stuwen hoog houden waar het kan en verlagen waar het te nat is. Het verlagen van stuwen gaat van een zeer hoge stand naar rond het streefpeil. Als de situatie na bijvoorbeeld het bewerken van het land het weer toelaat, gaan stuwen weer hoog. Daarnaast zijn in de grotere waterlopen stuwen meestal automatisch en deze stuwen reageren automatisch op veel of weinig aanbod van water en houden peilen stabiel.

Maaien

Doordat de temperaturen de afgelopen periode wat hoger waren, is de begroeiing in sloten en beken ook toegenomen. Op verschillende plekken, die kwetsbaar zijn voor wateroverlast, worden of zijn slootbodems gemaaid. Hiermee vergroten we de stuurbaarheid in het watersysteem en kunnen we met stuwen water vasthouden en als het moet tijdelijk water afvoeren zonder dat begroeiing dat water tegenhoudt.

Aanvoer

We voeren water aan maar zeker niet op maximale capaciteit. Er is ruim voldoende gebiedseigen water beschikbaar waardoor de aanvoer niet maximaal is.

Verwachtingen watersysteem mei

Met name de tweede week van mei lijkt wisselvallig te gaan verlopen. Met de inmiddels opgebouwde buffer is de verwachting dat er voldoende water in de ondergrond aanwezig is voor het groeiseizoen. Maar als er een lange droge periode aanbreekt, zullen de grondwaterstanden opnieuw uit gaan zakken.

We houden de situatie dan ook goed in de gaten. Ons doel blijft erop gericht om zoveel mogelijk water in de ondergrond te conserveren.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice