Eerste grote maaironde gestart


23 mei 2023

Tussen 1 juni en 15 november 2023 maait waterschap Aa en Maas een groot deel van haar sloten en beken. Incidenteel hebben we vanaf half april al een aantal slootbodems gemaaid om ervoor te zorgen dat het water goed door kan stromen. Met het jaarlijks maaionderhoud voorkomen we dat sloten en beken dichtgroeien.

Uitvoering maaionderhoud

De eerste grote maaironde is van 1 juni tot 15 juli, de tweede maaironde loopt van 1 september tot 15 november. Tussen deze twee maairondes door maaien we extra waar het nodig is. We huren aannemers in om het onderhoud uit te voeren. Onlangs zijn er wat veranderingen doorgevoerd. We gaan op meerdere plekken emissieloos werken en hebben bij de uitvoering nog meer oog voor duurzaamheid en ecologie.

Ecologisch maaien

Vanuit ecologisch oogpunt is het beter om niet alles in één keer te maaien als het niet hoeft. Door op sommige stukken begroeiing te laten staan, komt er meer variatie in planten en stroomsnelheid. Dat is beter voor de biodiversiteit. Daarom maaien we op plekken waar het kan nog maar ¾ van de bodem en het talud. Het overige deel blijft staan als schuilplek of nestruimte voor dieren.

Wat verwachten we van grondeigenaren

De aannemers rijden in een deel van de gebieden over gronden van particulieren. Grondeigenaren en pachters van gronden zijn volgens de Waterwet verplicht om deze onderhoudswerkzaamheden toe te staan. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan sloten en beken verplicht om het maaisel te ontvangen.

Meer informatie over maaien

We hebben het werk voor de 6 nieuwe bestekken aan 5 verschillende aannemers gegund. Klik op onderstaande button voor meer informatie over maaien en de maaiplanning. Hier vind je ook een overzicht van welke aannemer waar aan de slag gaat.

Meer informatie over maaien

Blijf op de hoogte van de maaiplanning via de Perceelwijzer

Voor de nieuwe bestekken is vanaf juni op perceelsniveau in de Perceelwijzer te zien wanneer we komen maaien. De Perceelwijzer app is gratis te downloaden via de App Store of Play Store.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice