Groen-blauwe handdruk voor werkgroep Natuur en Landschap IVN Asten-Someren


16 maart 2023

Op zondag 5 maart reikte dagelijks bestuurslid Ernest de Groot de groen-blauwe handdruk uit aan de werkgroep Natuur en Landschap van IVN Asten-Someren. Gerard Claassen, coördinator en kartrekker van de werkgroep, nam de prijs in ontvangst. Dit gebeurde in Museum Klok & Peel, na de openingshandeling voor projecten van ‘t Aa-dal Zuid. IVN Asten-Someren was bij deze projecten vanaf het begin nauw betrokken.

De werkgroep kreeg de handdruk overhandigd voor hun enorme inzet voor behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapselementen en herstel van het cultuurhistorisch landschap. Maar ook voor hun inzet voor biodiversiteit en het meenemen van de jeugd hierin. Voor dit alles zoekt de werkgroep veel afstemming en samenwerking met overheden, organisaties en boeren, burgers en buitenlui.

Bijzondere bijdrage aan water-, natuur- en landschapsdoelen

Ernest de Groot: “Mijn groen-blauwe complimenten aan de werkgroep Natuur en Landschap in het algemeen en Gerard Claassen in het bijzonder namens de regiocommissie Boven-Aa. Gerard, de overige leden van de kerngroep/werkgroep en het hele vrijwilligerskorps leveren een bijzondere bijdragen aan water-, natuur- en landschapsdoelen in Asten en Someren.”

07_A9_3974 verkleind
Vlnr Ernest de Groot, Gerard Claassen en Wim Steenbakkers (voorzitter IVN Asten-Someren)

Aanmoedigingsprijs

De groen-blauwe handdruk is de aanmoedigingsprijs ter waarde van € 500,- van waterschap Aa en Maas voor projecten en initiatieven van inwoners, (agrarische) bedrijven of samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid. De regionale commissies van het waterschap reiken deze prijs uit aan initiatieven die bijdragen aan het verbinden van thema’s als klimaat, water, duurzaamheid, natuur en beleving met de samenleving.

Ken je een mooi initiatief?

Acht keer per jaar reiken we een groen-blauwe handdruk uit aan inwoners, (agrarische) bedrijven of werkgroepen/verenigingen in ons werkgebied. Ken je een mooi initiatief? Stuur dit dan met je toelichting waarom jij vindt dat hij of zij in aanmerking zou moeten komen naar info@aaenmaas.nl.