Samen vooruit in 't Aa-dal Zuid


6 maart 2023

De afgelopen jaren werkten we met gemeente Asten en gemeente Someren in maar liefst drie projecten samen voor een klimaatbestendig en natuurvriendelijk Aa-dal Zuid. Gisterochtend vond bij Starkriet de oplevering van deze projecten plaats bij de stuw in de Aa. Onze dagelijks bestuurder Ernest de Groot gaf, samen met de wethouders van de gemeenten, IVN Asten-Someren en ZLTO een zwengel aan de schuiven van twee nieuwe vispassages. Daarmee kunnen vissen nu vanuit de Aa en de Eeuwelse Loop de hoge stuw omzeilen en verder zwemmen.

Die extra ruimte hebben vissen en onderwaterdieren nodig om bijvoorbeeld voedsel te zoeken of in het paaiseizoen een plekje te vinden. Vispassages dragen bij aan de biodiversiteit. Goed voor de ecologie dus.

Kans op wateroverlast

De nieuwe vispassages horen bij het project Beekdalontwikkeling Aa en Kleine Aa. Dit project startte jaren geleden vanuit de Europese kaderrichtlijn voor schoon water. Gaandeweg kwam de opgave voor het klimaatbestendig inrichten daarbij. Asten en Someren kregen het in de zomer van 2016 zwaar te verduren door hevige regenbuien. Die zorgden voor natte voeten van bewoners en wateroverlast bij agrariërs in de omgeving van de Beekerloop en de Slievense Loop. Om de kans op herhaling aanzienlijk te verminderen, werden ook voor deze beken projecten gestart.

02_A9_3761
Openen van de schuiven van de vispassages

Brede plaatje kijken

Vanuit de projecten zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen uitgevoerd. Daardoor zijn flinke stappen gezet naar een klimaatbestendig en natuurvriendelijk Aa-dal Zuid. “Maar we zijn nog niet klaar”, vertelt Ernest de Groot. ”In de toekomst krijgen we vaker te maken met weersextremen aan de natte en de droge kant. Daartegen moet het watersysteem in de hele regio goed bestand zijn, want alle beken en sloten wateren af op de Aa. Dus is het nodig om naar het brede plaatje te kijken in deze omgeving.”

Samenwerking onmisbaar

Nieuwe projecten zijn al in voorbereiding. Voor de Slievense Loop zijn er plannen om de beek in het buitengebied op een aantal plekken te verbreden en duikers te vervangen. Het water kan zo vanuit de bassins via de Slievense Loop beter doorstromen. Ook zijn er plannen om een aantal zijtakken van de Diepenhoekse loop aan te pakken. Daarmee lossen we een waterknelpunt op. “We blijven hiervoor de samenwerking met gemeenten Asten en Someren en organisaties als IVN Asten-Someren en ZLTO zoeken. Die samenwerking is onmisbaar in dit soort trajecten. We moeten samen vooruit in ’t Aa-dal Zuid”, aldus Ernest.

11DJI_0798
Excursie bij de bassins in Someren-Noord

Publieksmiddag

Na de openingshandeling startte in de middag het publieks-event voor inwoners van Asten en Someren. Op de locaties waar de afgelopen jaren werkzaamheden zijn uitgevoerd, gingen zo'n 150 belangstellenden mee op wandelexcursie. In Museum Klok & Peel was een presentatiewand te bezichtigen en konden de bezoekers die dag gratis naar de expositie Samen het klimaat de baas. Deze expositie is nog tot de zomer in het museum te zien.

Enkele feiten en cijfers

Beekdalontwikkeling Aa en Kleine Aa

 • 8 kilometer herinrichting van de Aa met extra ruimte voor het water bij hevige regenbuien en natuurvriendelijke oevers.
 • 5 nieuwe vispassages waaronder de bosbeek, een vislift en een visbekkenpassage
 • 4 stuwen vervangen en 6 geautomatiseerd zodat we sneller kunnen reageren op veranderend waterpeil
 • 90.000 m³ grond vergraven en grotendeels verwerkt bij aangrenzende perceeleigenaren
 • 10 ha bosplantsoen aangebracht

Beekerloop

 • Over 2 kilometer het profiel verbreed voor meer ruimte aan extra water en 1,5 kilometer aan natuurvriendelijke oevers aangelegd
 • 6 stuwen geautomatiseerd
 • 6 nieuwe vispassages voor verbetering van biodiversiteit
 • 16 duikers vervangen voor betere doorstroming van het water

Slievense Loop aanleg bassins

 • Met de nieuwe bassins de opslagcapaciteit van het water uit de wijk ruim verdubbeld
 • 8 putten aangelegd voor de juiste verdeling van het regen- en rioolwater over de verschillende bassins

Impressie van uitvoering 't Aa-dal Zuid


Dit project is gefinancierd met steun van provincie Noord-Brabant en de Europese Unie

logo_pnb_en_eu_pop3_jpg

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice