Inloopbijeenkomst voorlopig ontwerp Wijboschbroek


26 juni 2023

Waterschap Aa en Maas pakt samen met provincie Noord-Brabant de verdroging in natte natuurparel Wijboschbroek aan. De afgelopen maanden werkten we aan een voorlopig ontwerp met mogelijke maatregelen in het gebied. Voor belangstellenden houden we op woensdag 12 juli een inloopbijeenkomst in de Schaapskooi in Schijndel. Dan lichten we het voorlopig ontwerp toe en horen we graag of er aandachtspunten zijn.

De bijzondere natuur in Wijboschbroek is sterk afhankelijk van natte omstandigheden. Door een te lage grondwaterstand staan zeldzame planten zoals de zwartblauwe rapunzel, knikkend nagelkruid en éénbes onder grote druk. Met maatregelen willen we de waterhuishouding in het gebied verbeteren zodat de natuur zich kan herstellen.

Werkateliers

De afgelopen maanden voerden we onder begeleiding van adviesbureau Sweco diverse onderzoeken uit om tot een schetsontwerp te komen. We organiseerden werkateliers met specialisten op het gebied van ecologie, hydrologie, cultuurlandschap en landgebruik van de betrokken gebiedspartners. Daarin legden we het schetsontwerp voor. Met de bevindingen uit die sessies zijn we tot een voorlopig ontwerp gekomen. Dit ontwerp delen we nu met de omgeving voor feedback.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 12 juli 2023 kunnen omwonenden en belangstellenden tussen 16.00 - 20.00 uur het voorlopig ontwerp Wijboschbroek komen bekijken in de Schaapskooi in Schijndel (Martemanshurk 12, 5482 WP Schijndel). Vooraf aanmelden is niet nodig. De tekeningen liggen op tafel. We zijn samen met het adviesbureau aanwezig om het ontwerp toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Meer weten?

Na de inloopbijeenkomst werken we het ontwerp uit tot een definitief ontwerp, dat onderdeel zal zijn van het formele ontwerp-projectplan Waterwet. Meer informatie over project Natte Natuurparel Wijboschbroek is beschikbaar via www.aaenmaas.nl/wijboschbroek.

Dit project is mede mogelijk dankzij financiële steun van provincie Noord-Brabant.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice