Project Leegveld voor hoogveenherstel in de Deurnsche Peel afgerond


Met het hoog zetten van een stuw en wandelingen door het gebied rondde waterschap Aa en Maas het project Leegveld op zaterdag 15 juli af. Dit gebeurde tijdens het Leegvelderweekend bij Natuurpoort de Peel. Samen met opdrachtgever provincie Noord-Brabant, gebiedspartners Staatsbosbeheer en gemeente Deurne en zo’n 40 aanwezigen stonden we stil bij het werk dat in de afgelopen twee jaar voor het hoogveenherstel in de Deurnsche Peel is uitgevoerd.

Door het hoog zetten van de stuw blijft het water langer in de beek, heeft het meer tijd om in de bodem te zakken en het grondwaterpeil aan te vullen. De openingshandeling symboliseerde het doel van al het werk vanuit project Leegveld: het water beter kunnen vasthouden en beheren in het gebied voor een hoger en stabieler grondwaterpeil. En dat is weer nodig voor de ontwikkeling van het hoogveen.

leegvelderweekend deurne18
Vlnr: onze dagelijks bestuurder Ernest de Groot, wethouder Marinus Biemans gemeente Deurne,
programma-manager Jan Fenten Staatsbosbeheer en gedeputeerde Elies Lemkes-Straver
provincie Noord-Brabant bij de stuw die net hoog is gezet

Flinke operatie

Het project Leegveld was een flinke operatie dat, zeker in de planvormingsfase, met een scherp oog door de omgeving werd bekeken. De plannen hadden dan ook grote impact op het gebied; Leegveld stond de afgelopen twee jaar behoorlijk op zijn kop. Afgelopen zaterdag onderstreepten de bestuurders nogmaals het belang van het hoogveenherstel in de Deurnsche Peel.

Natuurherstel

Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver vertelde: “Er is fantastisch werk verricht voor het herstellen van de balans tussen natuur, water en landbouw in de Deurnsche Peel. Een goede samenwerking met de omgeving ligt hieraan ten grondslag. De natuur herstelt zich duidelijk. Er is in totaal 940 hectare bestaande natuur verbeterd en 180 hectare nieuwe natuur ingericht in het Natuurnetwerk Brabant. Er zijn voor mogelijke negatieve effecten bij een peilverhoging met ondernemers in de landbouw en recreatie en bewoners in goed overleg overeenkomsten afgesloten. Ik ben ook blij met de start van een aantal pilots door het waterschap, onder andere voor regelbare drainage en infiltratie, die gaan bijdragen aan nieuwe inzichten over het bedrijven van landbouw in de randzones van natuurgebieden.”

Ernest de Groot, onze dagelijks bestuurder, gaf aan dat de aangelegde compartimenten in Leegveld niet alleen zorgen voor natuurherstel, maar ook voor een klimaatbestendige waterbuffering en waterberging en voor het vastleggen van CO2.

Tijd voor rust en ruimte

Compartimenten en kades aanleggen, stuwen plaatsen, sloten en greppels graven; een greep uit het vele werk dat de afgelopen jaren is gedaan. Nu is project Leegveld klaar. Tijd voor rust en ruimte, vertelde programmamanager Jan Fenten van Staatsbosbeheer: ”Hoogveen als natuursysteem is waardevol. Project Leegveld is een belangrijke stap in het herstel van deze waardevolle natuur. Nu geven we, met zorgvuldig water- en natuurbeheer, het de rust en de ruimte om zich verder te ontwikkelen. En zoals zo vaak met goede dingen: dat kost tijd.“

Wethouder Marinus Biemans van gemeente Deurne gaf tot slot nog aan hoe trots ze in Deurne zijn op de Peel. “Een bijzonder natuurgebied, dat wordt gekenmerkt door een uniek hoogveenlandschap. Met het project Leegveld hebben we er samen voor gezorgd dat dit unieke karakter ook beschermd wordt. Zo kan iedereen in Nederland óók in de toekomst blijven genieten van ‘onze’ mooie Peel.”

leegvelderweekend deurne27
Wandelexcursies in de middag

Wandelingen door het gebied

In de middag namen nog zo’n 50 belangstellenden deel aan de wandelexcursies. Samen met aannemer Wetering lieten we de laatste werkzaamheden zien via het Mussenkeetpad richting de Vlier. De boswachters van Staatsbosbeheer gingen vanuit de hoek Eikenlaan/Leegveld op pad in de bestaande natuur.

Enkele feiten en cijfers over project Leegveld

  • 940 hectare bestaande natuur is in totaal verbeterd
  • 180 hectare nieuwe natuur is ingericht op voormalige agrarische gronden
  • 40 kilometer aan kades zijn aangelegd om het water peil te kunnen verhogen
  • 45 stuwen zijn geplaatst om de waterstanden te kunnen beheren
  • In totaal aan 51 kilometer aan sloten en greppels gewerkt om de verdroging in de natuur te verminderen
  • Bij 25 landbouw en bewoonde percelen zijn vooraf mitigerende maatregelen uitgevoerd zodat zij geen last krijgen van het verhoogde waterpeil
  • Bestaande recreatieve routes zijn opgehoogd of aangepast zodat ze toegankelijk blijven

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice