Pomp geplaatst bij Maas


We krijgen steeds vaker te maken met langere periodes van droogte. Dit kan ook in de omgeving van de Oeffeltse Raam in Boxmeer tot problemen leiden, daarom is het van belang de beek klimaatbestendiger te maken. We realiseren daarom een extra wateraanvoer vanuit de Maas om de droogteproblematiek te verminderen. De uitvoering van de maatregelen schiet op: vorige week is de pomp in het nieuwe gemaal bij de Maas geplaatst.

Inlaatgemaal Maas

Naast water afvoeren van de Oeffeltse Raam naar de Maas, kan de Sambeekse Uitwatering in tijden van droogte in de toekomst ook benut worden om water in te laten vanuit de Maas. Hoe het werkt: het Maaswater wordt via een inlaatgemaal bij de Maas het gebied ingepompt waar het vervolgens via gemaal Warande verder omhoog wordt gepompt om een hoogteverschil van circa 3 meter te overbruggen. Door het inlaten van extra water wordt de droogteproblematiek in het gebied verminderd. Uiteraard houden we hierbij de waterkwaliteit goed in de gaten. Op 19 juni is het gemaal Warande al in bedrijf genomen. Vorige week is door de firma Modderkolk BV de pomp bij de Maas in de betonnen put naast het gemaal geplaatst. In de komende zomermaanden wordt de pomp verder aangesloten en klaargemaakt voor ingebruikname.

Foto's plaatsen pomp bij Maas

Van tijdelijk naar structureel

Voorgaande jaren zijn er tijdens droge zomers tijdelijke pompen geplaatst bij de Maas om water in te laten en dit was een succes. Daarom bouwen we nu dit vaste inlaatgemaal. Omdat het inlaatgemaal bij de Maas nu nog niet helemaal in werking is en het al wel heel droog is, is hier voor de laatste keer de tijdelijke pompinstallatie aan gezet die we de afgelopen jaren ook hebben gebruikt.

Meer informatie over de herinrichting van de Oeffelse Raam vind je op de projectpagina

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?