Peilbeheer in de Raamvallei is klaar voor de toekomst


12 juli 2023

In het stroomgebied van de Raam is de afgelopen jaren veel werk verzet om het waterpeilbeheer te verbeteren. Waterschap Aa en Maas heeft in samenwerking met inwoners en gebiedspartners tussen 2018 en 2023 ruim 40 maatregelen uitgevoerd om het watersysteem klaar te maken voor de toekomst. Van het plaatsen van nieuwe stuwen, tot het vergroten van duikers en het aanpassen van het profiel van de beek. Er kan nu goed ingespeeld worden op peilschommelingen als gevolg van klimaatverandering, oftewel: voldoende water bij droogte en niet te veel water bij flinke buien.

In de Raamvallei zijn de wensen en knelpunten op het gebied van wateroverlast en water vasthouden opgehaald bij grondeigenaren en onderzocht. Waarom? Omdat het grondgebruik is veranderd, er nieuwe wensen en behoeften zijn in de streek en vooral ook omdat het klimaat verandert. Na verdere analyse van de ideeën en oplossingen zijn er concrete plannen gemaakt en uitgevoerd om het peilbeheer te verbeteren.

Maatregelen: technisch én ruimtelijk

De maatregelen zijn niet alleen technisch van aard, maar ook ruimtelijk. Een technische oplossing is bijvoorbeeld het bouwen van stuwen of het vergroten van duikers. Door het plaatsen van een stuw kan het waterpeil met de klep makkelijker gestuurd worden. In droge tijden kan er meer water vastgehouden worden door de klep omhoog te zetten. Tijdens piekbuien kan wateroverlast worden voorkomen door de klep omlaag te zetten, zo kan het water sneller wegstromen. Er is daarnaast ook gezocht naar ruimtelijke oplossingen. Bijvoorbeeld door het onderhoud van de beek op een andere manier te doen of door het peilbeheer beter af te stemmen op veranderende weersomstandigheden.

Resultaat

Uiteindelijk zijn er ruim 40 maatregelen gerealiseerd om het peilbeheer op orde te krijgen. Alle maatregelen zijn op een kaart gezet met daarbij een omschrijving van de oorspronkelijk situatie en de uitgevoerde maatregel.

Bekijk de kaart (pdf, 16 MB)

GGOR kaart

"Zowel natuur als landbouw kan nu van een zo optimaal mogelijk (grond)waterpeil genieten.”

Dagelijks bestuurslid Ernest de Groot is trots op het behaalde resultaat: “Het lijken soms misschien kleinschalige maatregelen, maar al deze maatregelen bij elkaar hebben een enorme impact. We kunnen nu veel gemakkelijker het water vasthouden wanneer we het nodig hebben en afvoeren wanneer er te veel is. Dit is een ontzettend belangrijke stap naar een toekomstbestendig en robuust watersysteem. Zowel natuur als landbouw kan nu van een zo optimaal mogelijk (grond)waterpeil genieten.”

Gebiedsplan Raam

Het optimaliseren van het peilbeheer in de Raamvallei is onderdeel van het Gebiedsplan Raam. In dit plan is samen met gebiedspartners gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, bereikbaarheid en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen.

Meer informatie over het Gebiedsplan Raam

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice