Algemeen bestuur bespreekt voorjaarsnota en plannen voor 2024


14 juli 2023

Op vrijdag 14 juli heeft ons algemeen bestuur de voorjaarsnota besproken. Hierin staat het beleid en de verwachte financiële situatie van het waterschap. We kijken in de nota vooruit naar 2024 en de jaren daarna, naar wat er nodig is om onze doelen te halen en welk financieel plaatje daarbij hoort. Het wordt gebruikt om later in het jaar de begroting op te stellen en uit te werken.

Waar gaan we mee aan de slag?

In de voorjaarsnota zijn veel plannen opgenomen. Hieronder noemen we er een aantal waarmee we in 2024 aan de slag gaan:

  • Uitvoering van de dijkversterking en gebiedsontwikkeling tussen Ravenstein en Lith
  • Overstromingsrisico’s in kaart brengen op basis van nieuwste inzichten;
  • Uitwerken nieuwe maatregelen ter voorbereiding op droogte en aanvullen grondwater
  • Verbeteren waterkwaliteit door inzet op beekherstel, natuurvriendelijke oevers en vispassages (doelen Kaderrichtlijn Water (KRW)
  • Voortzetten subsidieregelingen voor biodiversiteit en recreatieve initiatieven
  • Verbeteren waterkwaliteit door onder andere extra zuiveren op medicijnresten bij onze rioolwaterzuivering in Dinther
  • Verder werken aan duurzaamheidsdoelstellingen, onder andere door voorbereiding extra biogasproductie.

Inflatie

Als gevolg van de economische ontwikkelingen en in het bijzonder de inflatie hebben we te maken met kostenstijgingen. Samen met de grote opgaven waar het waterschap voor staat leidt dit in 2024 tot meer uitgaven en stijgende belastingtarieven. Deze tarieven stellen we later dit jaar vast.

Met het bespreken van de voorjaarsnota heeft het algemeen bestuur de mogelijkheid om een reactie te geven op de plannen. Deze reacties worden meegenomen bij het opstellen van de programmabegroting die later dit jaar wordt vastgesteld.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice