Werkzaamheden Gulden Land gestart


17 april 2023

Tussen de Kop van Aarle-Rixtel en het centrum van Helmond-Noord ligt natuurgebied ’t Gulden Land. Van oudsher is dit een natuurgebied in combinatie met landbouw. In de loop van de jaren is het gebied verwilderd en nodigt het niet meer uit voor bezoekers om er bijvoorbeeld te wandelen of recreëren. Daarnaast is het gebied niet ingericht op het extreem weer, zoals flinke regenbuien en lange droge perioden. Het natuurgebied veel te bieden! Door het gebied te ontwikkelen wordt het een prachtige omgeving om te fietsen, wandelen of hardlopen. Daarom ontwikkelen Waterschap Aa en Maas, de gemeente Helmond en de gemeente Laarbeek het gebied tot een parel waar natuur, water, cultuurhistorie en recreatie hand in hand gaan.

Beekherstel Gulden Aa

Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden om Het Gulden Land te ontwikkelen gestart. Eind maart is de gemeente Helmond begonnen met de uitvoering van het deelproject ‘Beekherstel Gulden Aa’. De Gulden Aa is een beek die tegen het centrum van Helmond begint. De beek stroomt vervolgens door De Bundertjes en mondt uit in de Aa.

De uitvoering omvat de volgende werkzaamheden:

  • De Gulden Aa wordt voor een deel verlegd en er komen poelen, waardoor de beek op sommige plekken sneller of juist langzamer stromen. Dat is goed voor de waterkwaliteit en het maakt de beek aantrekkelijker voor planten en diersoorten, wat weer goed is voor de biodiversiteit.
  • Net voor de aansluiting met de Aa, vervangen we de stuw door een vispassage. De stuw blokkeert de doorgang voor vissen. Met een vispassage kunnen vissen van en naar de Aa stromen.
  • Op het Janus Meulendijkspad (Koeienpad) komt een nieuwe brug voor wandelaars en fietsers. De huidige brug is sinds eind maart afgesloten voor fietsers en voetgangers. We verwachten dat de brug eind mei weer gebruikt kan worden.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar het project ‘Het Gulden Land’?

Kijk dan op de projectpagina