Maaiseizoen van start met meer oog voor duurzaamheid en ecologie


6 april 2023

Hier en daar zijn we al gestart met het maaien van sloten en beken. Uiteraard houden we hierbij rekening met het broedseizoen. Daarnaast zijn er wat veranderingen doorgevoerd aan ons jaarlijks maaionderhoud. We gaan op meerdere plekken emissieloos werken en hebben bij de uitvoering nog meer oog voor duurzaamheid en ecologie. We hebben het werk voor de 6 nieuwe bestekken aan 5 verschillende aannemers gegund.

Regelmatig maaien voorkomt dat sloten en beken dichtgroeien en zorgt ervoor dat het water schoon en gezond blijft.  Dit gebeurt grotendeels in twee grote maairondes. De eerste maaironde is van begin juni tot half juli, de tweede van begin september tot medio november. Tussen deze twee maairondes maaien we extra waar het nodig is. Om het waterpeil goed te reguleren, ontkomen we er niet aan om op sommige plekken al vroeg in het voorjaar (maart/april) te maaien. We letten daarbij goed op dat we geen broedende vogels verstoren.

Nieuwe aannemers geselecteerd op duurzaamheid

Duurzaamheid en verantwoord omgaan met de natuur vinden we belangrijk. We doen zelf ons best om steeds minder CO2 uit te stoten en stimuleren dit ook bij onze samenwerkingspartners. In de aanbestedingsprocedure voor het maaionderhoud van de nieuwe bestekken hebben we de aannemers uitgedaagd om elektrisch of met waterstof te gaan maaien. Dat heeft geleid tot de keuze voor 5, deels nieuwe, aannemers. Zij gaan voor een groot gedeelte werken met elektrisch materieel.

Ecologisch maaien

Vanuit ecologisch oogpunt is het beter om niet alles in één keer te maaien als het niet hoeft. Door op sommige stukken begroeiing te laten staan, komt er meer variatie in planten en stroomsnelheid. Dat is beter voor de biodiversiteit. Daarom maaien we op plekken waar het kan nog maar ¾ van de bodem en het talud. Het overige deel blijft staan als schuilplek of nestruimte voor dieren.

Broedseizoen

Tijdens het broedseizoen maaien we alleen waar het hoogstnoodzakelijk is en we houden ons aan de protocollen volgens de Wet Natuurbescherming. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat we dieren de tijd geven om te vluchten. Dat doen we door extra langzaam te rijden en van binnen naar buiten te werken. Jonge dieren die verstopt liggen in het gras worden gespaard door er omheen te werken of in het uiterste geval te verplaatsen. Dit laatste doen we zonder directe aanraking om te voorkomen dat dieren worden verstoten door moeder. Wat materieel betreft zorgen we dat het zo diervriendelijk mogelijk is (in ieder geval niets met zuigende werking en geen sleepmessen onder maaiboten).

Blijf op de hoogte via de Perceelwijzer

Voor de nieuwe bestekken is vanaf juni op perceelsniveau in de Perceelwijzer te zien wanneer we komen maaien. De Perceelwijzer app is gratis te downloaden via de App Store of Play Store.

Klik op onderstaande button voor meer informatie over maaien en de maaiplanning. Hier vind je ook een overzicht van welke aannemer waar aan de slag gaat.

Meer informatie over maaien

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice