Coalitieakkoord Aa en Maas bereikt


24 april 2023

Bij waterschap Aa en Maas hebben de vier partijen die sinds medio april formatiegesprekken hebben gevoerd, een akkoord bereikt. Water Natuurlijk, Geborgd Landbouw en Natuur, VVD en PvdA vormen samen de nieuwe coalitie voor de komende vier jaar. Zij hopen dat de samenwerking binnen het bestuur net zo constructief zal zijn als in de afgelopen periode. Op dinsdag 9 mei, tijdens een extra vergadering van het algemeen bestuur, licht formateur Josan Meijers toe hoe het onderhandelingsproces tussen de partijen is gelopen.

Meijers is tevreden over het bereikte akkoord: “Hierin vind je elementen uit de inbreng van alle fracties in het algemeen bestuur terug. Ik verwacht daarom de komende vier jaar mooie resultaten waar inwoners, agrariërs en ondernemers blij mee zijn.”

Focus op water en klimaat

Ernest de Groot (Water Natuurlijk) is verheugd dat de vier partijen eruit zijn. "We kijken met vertrouwen naar de komende bestuursperiode waarin we breder en verder kijken dan onze wettelijke kerntaken: de zorg voor schoon, voldoende en veilig water. We spelen in op de eisen van de samenleving voor een klimaatbestendig watersysteem dat vraagt om flexibiliteit en stuurbaarheid. We continueren het huidige beleid én geven ruimte aan verdere optimalisatie en innovatie. Communicatie, educatie en participatie worden daarbij steeds belangrijker. De uitdaging voor ons waterschap is ambitieus, maar realistisch en uitvoerbaar. We schuiven zo de opgaven, risico’s en rekening niet naar de toekomst door.”

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice