Willem-Alexander en Maxima op bezoek in Deurnsche Peel


15 september 2022

Hoog bezoek! Vandaag was het een Koninklijke dag in de Deurnsche Peel. Willem-Alexander en Maxima kregen tijdens een wandeling uitleg over dit beschermde Natura-2000 natuurgebied. Aan onze bestuurder Ernest de Groot de eer om alles te vertellen over ons waterbeheer. Hij legde uit over de waterhuishouding, de gewenste watersituatie en het herstel van hoogveen.

Natuurgebied de Deurnsche Peel was ooit een oerlandschap van levend hoogveen. Om turf te kunnen winnen werd veen afgegraven, het water afgevoerd en kanalen gegraven. Ook ontginningen voor de landbouw zorgden voor verdroging. Er verdwenen bijzondere dier- en plantensoorten. Daarom is het nodig om verdroging tegen te gaan door het water beter vast te houden en het gebied wat natter te maken. Maatregelen waar we nu en in de toekomst aan werken zijn onder andere de aanleg van polders, bufferzones en het aanvoeren van extra water. Zo herstellen en behouden we het hoogveen.

Meer informatie over het Koninklijk Bezoek aan de Deurnsche Peel

Meer informatie over ons werk in de Deurnsche Peel