Nieuwe vistrap in de Beekerloop bij Asten


14 september 2022

In de Beekerloop in Asten legden we een nieuwe vistrap aan. Kleinere vissen zoals het bermpje, riviergrondel, bittervoorn en de kleine modderkruiper kunnen via een soort traptreden stapje voor stapje omhoog te zwemmen, op zoek naar voedsel of naar een plek om zich voort te planten. De Beekerloop ligt ten noorden van Asten midden in een nieuwbouwwijk. De vistrap is naast nuttig ook nog eens leuk om naar te kijken.

Hard nodig

De vispassage in Asten was in juli al klaar, maar door de droogte was er te weinig water voor de vistrap. We zien deze dus nu pas voor het eerst in werking. De Beekerloop is smal en heeft niet veel water. De vistrap is dan ook vooral bedoeld voor kleinere vissen.

“De passage is nodig omdat er te weinig verschillende soorten in de Beekerloop zitten. Door deze weer volledig optrekbaar te maken vanaf de Aa kunnen allerlei soorten weer de Beekerloop op zwemmen. Ook benedenstrooms krijgen alle stuwen een vispassage. Allerlei soorten vissen kunnen straks weer fijn stroomop- en afwaarts zwemmen.  En dat doen ze het liefste, zoekend naar voedsel of naar een plek om zich voort te planten. Samen met gemeente Asten richten we de beek natuurvriendelijker en klimaatbestendiger in,” vertelt onze ecoloog Bart Niemeijer.

Cijfers

In ons werkgebied zijn 68 vispassages. In 33 andere gevallen is bij de stuw, het gemaal of de dam een bodemdrempel aangebracht (soort traptreden) of is de stuw verwijderd. Dit jaar werken we nog aan 20 knelpunten voor vissen en 2027 nog eens aan 130 tot 150 knelpunten. Passeren maar!

Meer informatie over de Beekerloop