Breedgedragen duurzaamheidscampagne op scholen en in Museum Klok & Peel


26 september 2022

Samen met de gemeenten Asten en Someren, Stichting CuVoSA, IVN Asten-Someren en Museum Klok & Peel zetten we dit schooljaar een ambitieuze duurzaamheidscampagne op.

Die campagne heeft als doel het publiek op een laagdrempelige manier bewust te maken van de opwarming van de aarde, de nadelige effecten daarvan en de kansen om daar samen iets aan te doen. De campagne bestaat uit het scholenproject ‘Lang leve planeet Aarde’ en een expositie in het museum onder de titel ‘Samen het klimaat de baas’.

Lang leve planeet aarde

De campagne wordt aangezwengeld met het scholenproject ‘Lang leve planeet aarde’. Die is opgezet door Museum Klok & Peel en IVN Asten-Someren in samenwerking met CuVoSA, de club waarin cultuurvertegenwoordigers van basisscholen in Asten en Someren onderling samenwerken. Bij het scholenproject zijn in totaal 2.850 leerlingen van 14 scholen in Asten en Someren betrokken. In het scholenproject ‘Lang leve planeet aarde’ onderzoeken schoolkinderen uit Someren en Asten hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame wereld. Het project duurt voor iedere school circa zes weken. Gedurende het schooljaar komen successievelijk alle scholen in Someren en Asten aan bod. De eerste scholen starten in september en de laatste in juni.

Samen het klimaat de baas

In de expositie ‘Samen het klimaat de baas’ laten we zien hoe we de nadelige effecten van de klimaatverandering te lijf gaan. De expositie toont hoe we als waterschap de beekdalen van Beekerloop, de Aa en de Kleine Aa opnieuw ontwikkelen. Deze waterlopen mogen weer meanderen en/of krijgen overstromingszones en natuurvriendelijke oevers. Daardoor ontstaat nieuwe natuur. Verder toont de expositie hoe de gemeenten Asten en Someren inspelen op de opwarming van de aarde. Daarbij gaat het om besparing in energieverbruik, inzet van duurzame energiebronnen, en meer. Tot slot een niet onbelangrijke schakel: bezoekers krijgen volop ideeën aangereikt om zelf dicht bij huis aan de slag te gaan, bijvoorbeeld met het vervangen van tegels door groen, afkoppeling regenpijpen of aanleg van water-absorberende Sedum-daken.

220928 pb museum klok en peel
Foto: Cor van de Ven

Wedstrijd

Als onderdeel van het educatieproject wordt kinderen gevraagd om in groepjes innovatieve klimaatideeën uit te werken en te presenteren in de vorm van schaalmodellen, posterpresentaties of slideshows. Daar zit een wedstrijd aan vast. Scholen kiezen zelf de negen beste inzendingen (drie in elke leeftijdscategorie). Daaruit worden per periode door een jury (wethouders Someren en Asten en onze loco-dijkgraaf) drie prijswinnaars gekozen. Omdat de scholen na elkaar het zes weken durende project uitvoeren, komt er dus gedurende het jaar een continue stroom van nieuwe ideeën beschikbaar. Daaruit worden iedere periode de drie beste inzendingen gekozen en die krijgen steeds een plaatsje in de expositie ‘Samen het klimaat de baas’ in Museum Klok & Peel.

Totaalprogramma voor scholen

Het schoolproject trapt op iedere school af met een filmpje door en voor kinderen, geproduceerd door IVN Asten-Someren en Museum Klok & Peel waarmee de kinderen gemotiveerd worden mee te denken over oplossingen. In de weken daarop staat de leerlingen het volgende te wachten.

Onderbouw (groep 1 t/m 3): luisteren naar verhalenverteller in de bieb met een echt rommel-en-opruim-verhaal; rondwandeling door de expositie ‘Samen het klimaat de baas’ in Museum Klok & Peel via een circuit van opdrachten; samen met de leerkracht aan de slag met de landschapskist van het IVN.

Middenbouw (groep 4 t/m 6):
theatervoorstelling ‘De zee is van plastic’ door Theatergroep Droog Water; bezoek aan de expositie ‘Samen het klimaat de baas’ met diverse opdrachten en proefjes; met het IVN de straat op voor het Kijk in je wijk-spel, waarbij de kinderen leren hoe waterbeheer een rol speelt in de eigen leefomgeving gewerkt wordt aan duurzame maatregelen.

Bovenbouw (groepen 7 en 8):
workshop ‘I don’t like pink’ waarin de kinderen een kunstwerk van afval van de hand van Lidwien van Noorden aanvullen; een escape game in het museum; een ochtend met het IVN in Sarah’s wereld, waarin de kinderen voor keuzes geplaatst worden omtrent duurzaamheid.

Jeugdige rondleiders

Ook ouders worden bij het duurzaamheidsproject betrokken. Deelnemende kinderen mogen zelf hun ouders rondleiden door het museum en door de expositie ‘Samen het klimaat de baas’. Jonge rondleiders krijgen voor die gelegenheid in de loop van het project een vrijkaartje en hun ouders mogen tegen kindertarief het museum in!

Het project “Lang leve planeet aarde” is tot stand gekomen met medewerking van vele vrijwilligers van IVN Asten-Someren en Museum Klok & Peel en (financiële) bijdragen van de volgende bedrijven en instellingen: Stichting CuVoSA, Rabobank, HD Solar, Fonds NME, Stichting Zabawas, IVN Scharrelkidsfonds, Gemeente Asten, Gemeente Someren, Installatietechniek Van Eersel B.V., Wit Gele Kruis Fonds Asten en Brabantse Milieufederatie en ons waterschap.

Meer info over onze werkzaamheden in Asten en Someren vind je op www.aaenmaas.nl/beekdalzuid