22 september vergadering adviescommissies


13 september 2022

Op donderdag 22 september vergaderen onze adviescommissies Watersysteembeheer (start 9.30 uur), Emissiebeheer (start 13.30 uur) en Algemene- en Financiële Zaken (start 18.00 uur). De vergaderingen worden gehouden in vergaderzaal 4.29 van het Waterschapshuis in ’s-Hertogenbosch. Je kunt ze ook volgen via een livestream.

De commissies adviseren over voorstellen die op 14 oktober 2022 aan ons algemeen bestuur worden voorgelegd. Het algemeen bestuur besluit uiteindelijk over de voorstellen.

Op de agenda

De commissies praten onder andere over het bestuursverslag. Hierin leggen we tussentijds verantwoording af over de voortgang van onze plannen en resultaten in eerste zes maanden van 2022. Ook bijzondere gebeurtenissen staan in het verslag.

Andere agendapunten

  • Begroting 2023 en Jaarrekening 2021 Gemeenschappelijke regeling
    Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant
  • Toelichting op de Kaderrichtlijn Water in relatie tot het doelbereik en opgave voor de rioolwaterzuiveringen
  • 1e Bestuursrapportage van Het Waterschapshuis
  • Bestuursverkiezing 2022 van het Brabants Historisch Informatie Centrum

Vergadering bijwonen

Je bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch. Meld je uiterlijk dinsdag 20 september aan via jkremers@aaenmaas.nl

Je kunt de vergaderingen ook volgen via onze livestream. Daar vind je ook de volledige agenda met bijbehorende stukken.