Jeugd IVN bouwt nestkastjes voor ecologische verbindingszone Graafsche Raam


26 oktober 2022

Onlangs heeft het Jeugd IVN Grave nestkastjes gebouwd voor de toekomstige ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Graafsche Raam. Vanaf volgend jaar starten de werkzaamheden om de Graafsche Raam meer natuurlijk te maken, onder andere door de aanleg van een EVZ.

Herinrichting Graafsche Raam

De Graafsche Raam biedt unieke ontwikkelkansen op het gebied van water, natuur, cultuurhistorie en recreatie. Daarom is het waterschap samen met gebiedspartners en inwoners aan de slag gegaan om deze kansen verder uit te denken en realiseren. De beek speelt bijvoorbeeld een belangrijke cultuurhistorische rol vanwege de Peel-Raamstelling en de vestingwerken van Grave, die meer zichtbaar gemaakt kunnen worden. Daarnaast ligt er een opgave om de beek een meer natuurlijke inrichting te geven. Daarom wordt er een EVZ aangelegd, onder andere ter hoogte van Gemaal van Sasse. Een EVZ is een strook natuur langs de beek met bijvoorbeeld bloemrijk grasland of waterpoelen. Deze strook is een verbinding tussen natuurgebieden. Planten en dieren hebben zo meer leefruimte en verplaatsen zich veilig.

Inmiddels is het definitieve ontwerp klaar en is de voorbereiding voor de uitvoering gestart. Naar verwachting start de uitvoering in het voorjaar van 2023.

Meer informatie over de plannen voor de Graafsche Raam

Graafsche Raam 10
Graafsche Raam bij gemaal Van Sasse

Jeugd IVN Grave

Al vanaf het begin van het maken van de plannen voor de herinrichting van de Graafsche Raam is het Jeugd IVN van Grave nauw betrokken. Ze hebben onder andere schetsen gemaakt als input voor het ontwerp van de EVZ. Ze hebben ondertussen al veel geleerd over de natuur langs de beek. Ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden helpt het Jeugd IVN Grave een handje mee. Onlangs hebben ze nestkastjes gemaakt voor bijvoorbeeld de koolmees of de vleermuis. Binnenkort gaan ze ook nog insectenhotels bouwen. Het waterschap levert de middelen en de jeugd gaat enthousiast aan de slag, een mooie samenwerking! In de toekomst krijgt het mooie werk van het Jeugd IVN Grave een welverdiend plekje langs de Graafsche Raam en kan de natuur weer gaan opbloeien.

Nieuwsartikel: Jeugd IVN maakt nestkastjes voor nieuwe EVZ