Werkzaamheden monding Campagnebeek klaar


22 november 2022

De werkzaamheden aan de Campagnebeek bij Maashees zijn afgerond. In deze eerste fase heeft waterschap Aa en Maas de monding van de beek in de Maas aangepakt. Er is onder meer stortsteen verwijderd zodat vissen de beek in kunnen trekken en er is meer ruimte gecreëerd voor water bij hevige buien.

Wat is er gerealiseerd?

Tussen de wegen ‘Op den Berg’ en ‘Campagne’ is over een lengte van één kilometer een moerasbeek gerealiseerd. Een deel van de beek is breed en ondiep gemaakt zodat er meer ruimte is voor het water bij hevige buien. Met de uitvoering van deze maatregelen wordt kwelwater in de omgeving ook langer in het gebied vastgehouden. Dit is gunstig voor de plantengroei in het gebied. Bij de uitmonding van de Campagnebeek in de Maas is de stortsteen verwijderd zodat vissen gemakkelijker vanuit de Maas de beek in kunnen trekken.

Uitvoering Campagnebeek

Hoogwater

Aanvankelijk zouden de werkzaamheden in de zomer van 2021 plaatsvinden. Om de maatregelen uit te kunnen voeren was het echter belangrijk dat de terreinen waar gewerkt werd goed droog waren. Door het hoge water op de Maas destijds waren de gronden de rest van 2021 niet meer toegankelijk. De uitvoering heeft daarom de afgelopen maanden plaatsgevonden.

Volgende fase

De herinrichting van de Campagnebeek wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase is nu afgerond. In de tweede fase wordt de Campagnebeek verder aangepakt om klaar te maken voor de toekomst. Hiervoor is momenteel nog onvoldoende grond beschikbaar om de beek meer ruimte te geven en de waterpeilen te verhogen. Het verhogen van de waterpeilen komt uiteindelijk ten goede van de natuurdoelstellingen van het nabijgelegen gebied Boshuizerbergen, onderdeel van Landgoed Geijsteren. Blijf de projectpagina www.aaenmaas.nl/smakterbroek in de gaten houden voor meer informatie over de volgende fase.

Gebiedsproces Smakterbroek

In 2016 kreeg het gebied Smakterbroek te maken met wateroverlast door hevige regenval, met name bij de dorpen Holthees en Smakt. Waterschap Aa en Maas heeft daarom samen met grondeigenaren, inwoners en ondernemers in het gebied gezocht naar ruimte voor water en een goede combinatie van landbouw, wonen en natuur. Dat heeft geresulteerd in een aantal projecten om het gebied klaar te maken voor de toekomst, waaronder het project voor de herinrichting van de Campagnebeek. Het project is uitgevoerd in samenwerking met een aanliggend grondeigenaar en Rijkswaterstaat met subsidie van provincie Noord-Brabant en LIFE IP Deltanatuur.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice